ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ταμεία 1,1 δισ. ευρώ από λαϊκά ομόλογα

Εσοδα 1,12 δισ. ευρώ απέφερε στα κρατικά ταμεία η πρώτη έκδοση των λαϊκών ομολόγων που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις εισπράξεις από τα λαϊκά ομόλογα, το ύψος του δημόσιου δανεισμού προσεγγίζει από τις αρχές του χρόνου τα 16 δισ. ευρώ. Το στοιχείο τούτο αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο των ισχυρών πιέσεων που ασκούν τα υψηλά ταμειακά ελλείμματα, αλλά και το μεγάλο κόστος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Στο συνολικό ποσό των 1,12 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 826 εκατ. ευρώ, που αφορά τα λαϊκά ομόλογα που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2003 και ανανεώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.

Οι επόμενες εκδόσεις λαϊκών ομολόγων έχει αποφασισθεί να γίνουν τον ερχόμενο Μάιο και Σεπτέμβριο, οπότε και λήγουν αντίστοιχες εκδόσεις του 2003.