ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα πλοκάμια της διαφθοράς τα κοινοτικά κονδύλια

Αν και το Γ΄ ΚΠΣ (2000 – 2006) βρίσκεται ήδη στον πέμπτο χρόνο της ζωής του, ο τελευταίος έλεγχος των κοινοτικών που παρουσιάζει σήμερα η «K» διαπιστώνει ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προλαμβάνονται και να εντοπίζονται οι παρατυπίες που καταλήγουν σε υπερβάσεις του κόστους των έργων.

Αλλη αστεία και ταυτόχρονα θλιβερή διαπίστωση είναι ότι για παράδειγμα η ΔΕΠΑΝΟΜ (που ασχολείται με έργα Νοσοκομείων) αναθέτει μελέτες με βασικό κριτήριο το πόσο κοντά μένει ο μελετητής στο υπό κατασκευήν έργο…

Η έκθεση ζητεί επίσης την επιστροφή 19 εκατ. ευρώ από «έργα γέφυρες», ενώ θεωρεί ότι πέντε από αυτά (μεταξύ των οποίων η XYTA Δυτ. Αττικής, η Ολοκλήρωση της οδού Ρίμινι και η Κατασκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων) δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με τα 38,5 εκατ. ευρώ, που υπολογίζονταν από το Γ΄ ΚΠΣ.

Ζητείται ακόμα από τις ελληνικές αρχές να προσδιορίσουν κατά πόσο οι ανεπάρκειες που εμφανίζονται στις Διαχειριστικές Αρχές έχουν συστημικό χαρακτήρα, που φαίνεται τελικά να επικρατεί.

Η έκθεση (έγινε τον Οκτώβριο του 2003 και τα συμπεράσματα έφθασαν στην Αθήνα στα μέσα Ιανουαρίου 2004) αναδεικνύει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαφθοράς που αναπτύσσεται πέριξ των κοινοτικών πόρων και άφηναν πάντα αδιάφορη την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Διαχειριστικές Αρχές

Ο έλεγχος κάνει φύλλο και φτερό τη δράση δύο Διαχειριστικών Αρχών (Αττικής και Υγείας Πρόνοιας) αποδεικύοντας ότι ενώ είχαν παρουσιασθεί από την κυβέρνηση ως ευέλικτα εργαλεία για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, έχουν μεταβληθεί σε νέους βραδυκίνητους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς.

Οι ελεγκτές καταλογίζουν στις Διαχειριστικές Αρχές πλήρη αναξιοπιστία στους ελέγχους που διενεργούν και μάλιστα επισημαίνουν ότι δίνουν έγκριση να προχωρήσουν έργα, ακόμα και όταν υπάρχουν στοιχεία που πιστοποιούν παρατυπίες και παραβάσεις.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε δημοπρατήσεις έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (π.χ. τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού κ.λπ.), στα οποία επισημαίνεται ότι δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

Οι διαδικασίες δημοπράτησης του ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφέρεται στην έκθεση των ελεγκτών, κινούνται συχνά εκτός κοινοτικού δικαίου, ενώ την ίδια στιγμή οι Διαχειριστικές Αρχές παρέχουν εγκρίσεις, ακόμα και όταν υπάρχουν πληροφορίες που στοιχειοθετούν τις παραβάσεις.

Σχετικά με τα έργα των νοσοκομείων που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΟΜ, οι ελεγκτές παρατηρούν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ανέθετε μελέτες με βασικό κριτήριο: «το πόσο κοντά στην τοποθεσία εκτέλεσης του έργου διέμενε ο μελετητής…». Διαδικασία που κρίνεται ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο και τους κανόνες δημοπράτησης. Κατά τους ελεγκτές τούτο εισάγει διακρίσεις που σχετίζονται με την εθνικότητα όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς. O κοινοτικός έλεγχος καταγράφει υπερβάσεις κόστους 43,5 εκατ. ευρώ σε εννέα έργα του Γ΄ ΚΠΣ, που προήλθαν από αλλαγές που επήλθαν στο φυσικό αντικείμενο των έργων μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο.

Το απόλυτο χάος εντοπίζεται και στα «έργα γέφυρες» (του B΄ ΚΠΣ) όπου εμφανίζονται παράτυπες χρηματοδοτήσεις 19 εκατ. ευρώ, των οποίων ζητείται η επιστροφή. Για τέσσερα από αυτά τα «έργα γέφυρες» μεταξύ των οποίων και η «Κατασκευή XYTA Δυτικής Αττικής» γίνεται η παρατήρηση ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Γ΄ ΚΠΣ, με τα 38,5 εκατ. ευρώ, που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ειδικά για τα «έργα γέφυρες», οι ελεγκτές προχωρούν σε μια εξαιρετικά προσβλητική παρατήρηση επισημαίνοντας επακριβώς τα ακόλουθα: «Οι διαδικασίες έγκρισης από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Αττική των «έργων γεφυρών» δεν είναι αξιόπιστες. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να ενεργήσουν έτσι ώστε να προσδιορίσουν εάν αυτή η ανεπάρκεια είναι συστημική.»