ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ικανοποίηση για τα μέτρα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων

Την ικανοποίησή τους για το πρόγραμμα ενίσχυσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου, εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).

Τo EBEA

O πρόεδρος του EBEA κ. Δρακούλης Φουντουκάκος, τόνισε ότι η ενίσχυση μέσω του προγράμματος των εμπορικών επιχειρήσεων, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων εμπόρων, και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και στην απόκτηση μιας ισχυρότερης επιχειρηματικής βάσης.

Τo EBEA εδώ και χρόνια, υπογράμμισε, στα πλαίσια των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων του προς την εκάστοτε κυβέρνηση, έθετε κάθε φορά την ανάγκη χρηματοδότησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων τόσο από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, όσο και από τους εθνικούς αναπτυξιακούς πόρους. «Και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, υλοποιεί αυτή την πολιτική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φουντουκάκος.

Πάγια θέση του EBEA, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του, είναι ότι οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στον χώρο των MME θα πρέπει να είναι όχι πλέον γενικές, αλλά εξειδικευμένες και στην επίτευξη του στόχου αυτού συμβάλλει το πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, που περισσότερο από μισό αιώνα ήταν αποκλεισμένες από κάθε μορφής ενίσχυση από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

Παράλληλα, με την οικονομική ενίσχυση των MME, ο πρόεδρος του EBEA επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των κινήτρων για συγχώνευση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ενθάρρυνση των συνεργασιών, τόσο μεταξύ μονάδων αντίστοιχου μεγέθους, όσο και ανάμεσα σε MME και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Η ΕΣΕΕ

Από την πλευρά της η ΕΣΕΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ και τους συνεργάτες τους για τις επιλογές τους να ενισχύσουν το εμπόριο και τις υπηρεσίες που σηματοδοτούν τη νέα στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Συγχρόνως, η ΕΣΕΕ συγχαίρει την διοίκηση και τα στελέχη του EOMMEX για την ταχύτατη, αξιοποίηση και με διαφανείς διαδικασίες ολοκλήρωση του προγράμματος σε χρόνους πρωτόγνωρους για το ελληνικό σύστημα.

Η ΕΣΕΕ μετά την επιτυχή έκβαση του προγράμματος ζήτησε την εκπόνηση και νέου προγράμματος ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλες επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας να εκσυγχρονιστούν, κάτι που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο μελέτης από το ΥΠΑΝ.

Η ΕΣΑ

«Τόσο το πρόγραμμα επιδότησης της μερικής απασχόλησης όσο και η καθολική αποδοχή από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι μόνο μέσα από συνεργασία φορέων του κράτους και της αγοράς προκύπτουν ουσιαστικές προτάσεις που τυγχάνουν της αναγνώρισης όλων». Τούτο δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΣΑ κ. Παναγής Καρέλας προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν την πρόθεση της πολιτείας να ενισχύσει την πεποίθηση του Ελληνα εμπόρου ότι με σταθερότητα αναβαθμίζεται ο ρόλος του ελληνικού εμπορίου.