ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2,8% του ΑΕΠ το έλλειμμα

Κρατικό προϋπολογισμό που θα σηματοδοτεί την έξοδο από το καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης ετοιμάζει για το 2006, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στόχος, ο περιορισμός του ελλείμματος του Δημοσίου στο 2,8% του ΑΕΠ και γι’ αυτό τον λόγο σχεδιάζεται αυστηρός περιορισμός κρατικών δαπανών. Οι συνολικές δαπάνες θα περιοριστούν ώστε το 2006 να αναλογούν στο 25,8% του ΑΕΠ από 26,7% το 2005. Μια ποσοστιαία μονάδα υπολογίζεται ότι θα είναι η μείωση στις πρωτογενείς δαπάνες, το ποσοστό των οποίων θα βρεθεί στο 20,3% από 21,3% το 2005. Τα κονδύλια που θα διατεθούν στα εξοπλιστικά προγράμματα αντιστοιχούν στο 0,8% του ΑΕΠ και αφορούν αγορές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.