ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτική «ένεση» στους μικρούς των υπηρεσιών

Επιχορήγηση μέχρι 100.000 ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ δικαιούνται για πρώτη φορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών. H δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω ειδικής Δράσης που παρουσίασε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας. H Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του χώρου, όπου ασκείται η δραστηριότητά τους, και στον τεχνολογικό, οργανωτικό κ.λπ. εκσυγχρονισμό τους. Το κατώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου είναι 25.000 ευρώ, το δε ανώτατο 100.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 45% και 55%. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2005.