ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις έως 7% θα ζητήσει με τη νέα σύμβαση η ΓΣΕΕ

Στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2006 αναμένεται να μεταφερθεί, τώρα, η πίεση για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων. H ΓΣΕΕ, θέλοντας να προσδώσει πολιτική βαρύτητα στην καταγγελία της τρέχουσας διετούς σύμβασης, συγκαλεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου το Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας, προκειμένου να προσδιορίσει το μισθολογικό σκέλος των αιτημάτων που θα τεθούν στη διαπραγμάτευση με τον ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ.

Οπως προκύπτει και από την έκθεση του INE, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό υπολείπονται αρκετά των αυξήσεων στον μέσο μισθό, με αποτέλεσμα η αναλογία τους να μειωθεί από το 55% το 1994 στο 47% το 2002. Εμφαση αναμένεται να δοθεί στην ενίσχυση των ημερομισθίων και μισθών στα πρώτα χρόνια υπηρεσίας, σύμφωνα με το μοντέλο που υιοθετήθηκε στην ΕΓΣΣΕ 2004-2005. Από την τρέχουσα σύμβαση, το ποσοστό μεταβολής των πραγματικών αποδοχών το 2004 ήταν 1,97%, ενώ το 2005 -εφ’ όσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της Τραπέζης της Ελλάδος για τον πληθωρισμό-, η καθαρή αύξηση υπολογίζεται (από το INE) στο 1,71%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αύξησης για τον πρώτο χρόνο ήταν 4,93%, ενώ για τον δεύτερο 5,78%.

Για το 2006, η ΓΣΕΕ θα διεκδικήσει ποσοστό κοντά στο 7%, επιχειρώντας να ενσωματώσει σε αυτό τόσο τις απώλειες από την ακρίβεια και την αύξηση της τιμής των καυσίμων, όσο και το μερίδιο στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Βασικό επιχείρημα πίεσης προς τις εργοδοτικές οργανώσεις, όπως διεφάνη και στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της ΓΣΕΕ, η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα αναπτυξιακά κίνητρα και τις επιδοτήσεις που έλαβαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά από την αναμενόμενη επιβράδυνση της εσωτερικής ζήτησης, αλλά και η βελτίωση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων.