ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κερδών για την Alico

Σημαντική άνοδο της τάξης του 40,69% παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η παραγωγή ασφαλίστρων της Alico Aig Life, το ύψος της οποίας ανήλθε στα 158,3 εκατ. ευρώ έναντι 112,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. H εκτίμηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους το σύνολο των ασφαλίστρων της Alico Aig Life θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η κερδοφορία της, η οποία κατά το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 9,3 εκατ. ευρώ. H αύξηση της παραγωγής σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακος που έχει πετύχει η εταιρεία και τη συνετή οικονομική διαχείριση, έχουν οδηγήσει τον δείκτη των γενικών εξόδων στο επίπεδο του 6,5%.