ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιτία χαμηλής ανταγωνιστικότητας

Τα «κλειστά» επαγγέλματα αποτελούν, σύμφωνα με τη ΣΕΒΕ, μία από τις αιτίες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σε πρόσφατο συνέδριο είχαν αναφερθεί οι «12 μεγάλες πληγές της χαμηλής ανταγωνιστικότητας»:

1. Γραφειοκρατία και αναποτελεσματικό κράτος (ανεκπαίδευτοι, περιορισμένων δυνατοτήτων και χωρίς κίνητρα εργαζόμενοι).

2. Ελλειψη ανταγωνισμού: Καθυστέρηση ανοίγματος αγορών σε κρίσιμους τομείς, μονοπώλια, κλειστά επαγγέλματα, συντεχνίες.

3. Σημαντική παραοικονομία και τεράστια εισφοροδιαφυγή.

4. Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές.

5. Συμφόρηση στα δικαστήρια, εξαιρετικά καθυστερημένες αποφάσεις.

6. Διαφθορά, αδιαφάνεια και αναξιοπιστία.

7. Ασαφές/αβέβαιο νομοθετικό πλαίσιο.

8. Δυσκολίες στην έναρξη, λειτουργία και κλείσιμο (πτωχευτικό δίκαιο) επιχειρήσεων.

9. Υστέρηση σε ευρυζωνικές υποδομές για την κοινωνία της πληροφορίας και γνώσης.

10. Εκπαιδευτικό σύστημα μη συνδεδεμένο με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.

11. Ελλειψη καινοτομίας για εμπορικά εκμεταλλεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

12. Απουσία επιχειρηματικότητας υψηλών προοπτικών και δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων για νέες επιχειρήσεις.