ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προτάσεις των τραπεζών για το πώς θα μεγιστοποιήσετε την απόδοση της κατάθεσής σας

Εθνική τράπεζα Με ισχυρή καταθετική βάση η Εθνική τράπεζα επιδιώκει να εκπαιδεύσει τον Ελληνα καταθέτη σε σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα χαμηλού ρίσκου, που επιτρέπουν απόδοση υψηλότερη από τους απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή τις προθεσμιακές καταθέσεις. Οι αποδόσεις των τριών βασικών εναλλακτικών καταθετικών λογαριασμών, Ταμιευτήριο, Μισθοδοτικός Plus και Super Plus για τα 30.000 ευρώ είναι 0,50%, 1% και 1,40% αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία των προθεσμιακών καταθέσεων σε ευρώ, ο πελάτης μπορεί να επιτύχει οριακά και μόνο υψηλότερη απόδοση των χρημάτων. H ανάγκη σχεδιασμού ελκυστικότερων προτάσεων οδήγησε στη δημιουργία των επενδυτικών προϊόντων «Κεφάλαιο Plus», τα οποία προσφέρονται σε τακτική βάση (1 – 2 φορές το μήνα με εβδομαδιαία περίοδο διάθεσης) και προϋποθέτουν ως ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 14.500 ευρώ. Πρόκειται για προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου με δυνατότητα αυξημένης – αλλά όχι εγγυημένης- απόδοσης η οποία εξαρτάται από την πορεία συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών. H διάρκειά τους κυμαίνεται ανάλογα με το προϊόν και αναφέρεται είτε σε βραχυχρόνιας διάρκειας π.χ. 3μηνα, 4μηνα είτε σε μακροχρόνιας διάρκειας π.χ. 3 ετών. Σταθερή κατεύθυνση, πάντως, του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της χώρας είναι η εξοικείωση ακόμα και των συντηρητικών αποταμιευτών με ένα βασικό ρίσκο και στη βάση αυτής της πολιτικής, η Εθνική Τράπεζα διεύρυνε το φάσμα των προσφερόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, εντάσσοντας στις προτεινόμενες επιλογές τα νέα προϊόντα NBG Iinternational Funds NBG Synesis Funds SICAV, τα οποία αποτελούν τη νέα γενιά αμοιβαίων κεφαλαίων τύπου capital protected funds και funds of funds. Παράλληλα, σχετικά πρόσφατα εγκαινιάστηκε και η προσπάθεια που απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν τακτικό εισόδημα, της διάθεσης του τακτικού εισοδήματος ΔΗΛΟΣ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια, εισπράττοντας κάθε μήνα ή τρίμηνο, την τυχόν υπεραξία της απόδοσής του.

Αlpha Bank Στον αντίποδα των χαμηλών αποδόσεων που εξασφαλίζουν οι λογαριασμοί καταθέσεων (1% η απόδοση του λογαριασμού Alpha 100 για 30.000 ευρώ), αλλά και οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ, η Alpha Bank προτείνει εναλλακτικά προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. Οι καταθέσεις σε δολάρια ΗΠΑ ή σε λίρες Αγγλίας εξασφαλίζουν ικανοποιητικές αποδόσεις, που ενδεικτικά κυμαίνονται μεταξύ 3,50% και 3,90%, ενέχουν βεβαίως το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενδεχομένως να περιορίσει την απόδοση και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από τον καταθέτη. Οι αποταμιευτικές επιλογές της Alpha Bank περιλαμβάνουν επίσης τις ομολογιακές εκδόσεις της τράπεζας οι τόκοι των οποίων κατατίθενται ανά μήνα ή ανά τρίμηνο και οι αποδόσεις τους που διαμορφώνονται περίπου στο 1Meuribor + 0,10 δεν υπόκεινται σε φορολόγηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την ανάληψη έστω μικρού ρίσκου, η Alpha Bank προτείνει μια σύγχρονη μορφή επένδυσης, το «Alpha Plus» που αποτελείται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Alpha Plus, ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου (70%) τοποθετείται σε ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου με ελκυστική απόδοση (από 6,84%, 4,43%, 3,63% ή euribor + 14.189 b.p., ανάλογα με το αν η περίοδος διακράτησης του ομολόγου είναι 30, 60, 90 ημέρες ή 21 μήνες αντίστοιχα), ενώ το υπόλοιπο επενδύεται σε προσεκτικά επιλεγμένο αμοιβαίο κεφάλαιο με χρονική διάρκεια μεσαίας ή μακροπρόθεσμης κλίμακας.

Εfg Eurobank H Efg Eurobank, προτείνει στους συντηρητικούς πελάτες που επιθυμούν ικανοποιητικές αποδόσεις και εξασφάλιση του κεφαλαίου τους, προσφέρει για την περίοδο από 12 έως 30 Σεπτεμβρίου, προθεσμιακή κατάθεση εγγυημένου κεφαλαίου, μέγιστης διάρκειας 5 ετών. H απόδοση της επένδυσης είναι συνδεδεμένη με το euribor τριμήνου και την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου. O επενδυτής λαμβάνει κάθε τρίμηνο μια κυμαινόμενη ετησιοποιημένη απόδοση από 3,5% έως 4,5%, ανάλογα με τον αριθμό ημερών που το euribor και η ισοτιμία των δύο νομισμάτων βρίσκονται εντός συγκεκριμένου εύρους. Εναλλακτικά προτείνεται το αμοιβαίο κεφάλαιο «Prime Υψηλού Εισοδήματος», που είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα μετρίου επενδυτικού κινδύνου. Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία funds of funfs, δηλαδή αποτελείται από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ευρείας διασποράς και η επενδυτική του σύνθεση περιλαμβάνει κυρίως ομολογιακά α/κ, διαχείρισης διαθεσίμων και μετοχικά α/κ, ενώ οι ιστορικές του αποδόσεις την τελευταία τριετία επιβεβαιώνουν αποδόσεις υψηλότερες των προθεσμιακών καταθέσεων.

Τράπεζα Πειραιώς Διευρύνοντας με τη σειρά τις εναλλακτικές επιλογές, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει το προϊόν «Πειραιώς Μέγας», που αποτελεί συνδυασμό προθεσμιακής κατάθεσης διάρκειας διάρκειας 3, 6, 12 και 24 μηνών και αμοιβαίων κεφαλαίων της ING ή της Goldman Sachs. Το προϊόν απευθύνεται σε συντηρητικούς και μετριοπαθείς επενδυτές, που δεν θέλουν να αναλάβουν μεγάλο επενδυτικό κίνδυνο και επιθυμούν παράλληλα οι καταθέσεις τους να απολαμβάνουν εγγυημένο επιτόκιο σε συνδυασμό με αμοιβαία κεφάλαια που αυξάνουν την προσδοκία ικανοποιητικού κέρδους. O καταθέτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ 8 κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων και το «ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70/80/90 (Eur)», το οποίο προσφέρει προστασία του 70%, 80% ή 90% του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής έχει οριστεί στα 15.000 ευρώ και οι επιλογές αναλύονται στον «Πειραιώς Μέγας 70» που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του 70% του κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 3, 6, 12 ή 24 μηνών με προσυμφωνημένο επιτόκιο που ενδεικτικά διαμορφώνεται από 3,10%, 2,50%, 2,30% και 2,30% αντίστοιχα, ενώ το υπόλοιπο 30% επενδύεται σε μια από τις σχετικές κατηγρίες αμοιβαίων κεφαλαίων. Αντίστοιχα το «Πειραιώς Μέγας 50», περιλαμβάνει την τοποθέτηση του 50% του κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση (διάρκειας 3, 6, 12 ή 24 μηνών και προσυμφωνημένο επιτόκιο 4,50%, 3,30%, 2,70% και 2,50% αντίστοιχα), και το «Πειραιώς Μέγα 30», τοποθετεί το 30% του κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση (διάρκειας 3, 6, 12 ή 24 μηνών και προσυμφωνημένο επιτόκιο 8,50%, 5,30%, 3,70% και 3%), ενώ το υπόλοιπο 50% ή 70% αντίστοιχα του κεφαλαίου επενδύεται σε μια από τις σχετικές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων.

Εmporiki Bank Οι αποταμιευτικές επιλογές της Emporiki Bank, περιλαμβάνουν τις προθεσμιακές καταθέσεις, που ενδεικτικά για το συγκεκριμένο ποσό κατάθεσης των 30.000 ευρώ και 12μηνη δέσμευση, εξασφαλίζουν απόδοση 1,85%, ενώ σε περίπτωση που ο πελάτης έχει μιαν ευρύτερη συνεργασία με την τράπεζα, το προσφερόμενο επιτόκιο μπορεί ενδεικτικά να ανέλθει στο 2,10%. Εναλλακτικά προτείνεται η προθεσμιακή κατάθεση μηνιαίου εισοδήματος, 12μηνης διάρκειας, που αποδίδει τους δεδουλευμένους τόκους κάθε μήνα, βάσει των πραγματικών ημερών που παραμένει η κατάθεση. H τράπεζα διευρύνει τις αποταμιευτικές επιλογές μέσα από δύο νέα επενδυτικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου της σειράς «Emporiki Value Plus». Οι δύο νέες εκδόσεις, η περίοδος εγγραφής των οποίων λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου, προϋποθέτουν ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 3.000 ευρώ και αφορούν το «Emporiki Value Plus FTSE/ASE 24», διάρκειας 6 μηνών και το «Emporiki Value Plus FTSE/ASE 25», διάρκειας 9 μηνών. H Emporiki Bank διαθέτει επίσης το «Ερμής Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού», το οποίο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, με χαρτοφυλάκιο επενδεδυμένο ως επί το πλείστον σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς εσωτερικού και δευτερευόντως σε άλλες αγορές κεφαλαίου και χρήματος εσωτερικού/εξωτερικού και καθόλου σε μετοχές. Το προϊόν διατίθεται χωρίς ελάχιστο όριο συμμετοχής και χωρίς προμήθεια διάθεσης και εξαγοράς και συνοδεύεται με τη δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας του κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί να εξαγοραστεί από τον επενδυτή.

ΑΤΕbank H προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας ενός έτους στην ATEbank για το ποσό των 30.000 ευρώ εξασφαλίζει ενδεικτικά απόδοση 1,78%, οριακά, δηλαδή υψηλότερη από την απόδοση του προνομιακού λογαριασμού «Δήμητρα» που προτείνει η τράπεζα και αποδίδει 1,20%. Εναλλακτικά, η τράπεζα έχει προχωρήσει στη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου, η απόδοση των οποίων είναι συνδεδεμένη με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Geniki Bank H Geniki Bank εκτός από τη δυνατότητα της 12μηνης προθεσμιακής κατάθεσης που για ποσά από 3.000 έως και 45.000 ευρώ εξασφαλίζει ενδεικτικά απόδοση 1,95% και τη δυνατότητα τοποθέτησης σε repos σε ισόποση περίπου απόδοση, προσφέρει τη δυνατότητα σε αποταμιευτές χαμηλού επενδυτικού ρίσκου την επένδυση σε δύο α/κ διαχείρισης διαθεσίμων, που συνοδεύονται με εγγύηση στη λήξη της περιόδου του αρχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για το «Γενική Επένδυση $-Sgam Al Dollar», που προϋποθέτει ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 10.000 ευρώ και το «Γενική Επένδυση Plus -Tresorerie Plus Garanti», που προϋποθέτει ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 15.000 ευρώ και προσφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις και μηδενικά έξοδα.

ΝovaΒank H NovaBank για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός κεφαλαίου ύψους 30.000 ευρώ προτείνει προθεσμιακές καταθέσεις από 1 μήνα έως και 3 χρόνια με επιτόκια που ξεκινούν από 1,90% και μπορεί να φτάσουν έως και το 2,5% σε ετήσια βάση, ενώ όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής τόσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο. Εναλλακτικά προτείνεται ο προθεσμιακός λογαριασμός «SuperNova», που προϋποθέτει ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα 20.000 ευρώ και εκτοκίζεται κλιμακωτά κάθε μήνα με επιτόκιο από 1%, 1,5%, 3% και 4% στο τέλος του χρόνου. H σχετική κατάθεση δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να αυξήσει την απόδοσή του μέχρι το 8% στο υπόλοιπο της διάρκειας της κατάθεσης εάν ο πελάτης επιλέξει ένα ακόμη προϊόν της NovaBank, από οποιαδήποτε κατηγορία δανείων ή επενδύσεων. O προθεσμιακός λογαριασμός «ExtraProfit» εξασφαλίζει μηνιαία καταβολή των τόκων και προσφέρεται με διάρκεια επένδυσης ενός και τριών ετών και με ετήσια απόδοση 2% και 2,40% αντίστοιχα. Συνδυασμό επενδυτικών επιλογών αποτελεί, τέλος, η επένδυση στο «NovaMax», όπου ένα μέρος του κεφαλαίου επενδύεται σε αμοιβαία κεφάλαια και το υπόλοιπο κεφάλαιο σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από 1 έως και 12 μήνες. O συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια είναι στην ευχέρεια του πελάτη, ο οποίος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει τη σύνθεση του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Τράπεζα Κύπρου Οι αποταμιευτικές επιλογές της Τράπεζας Κύπρου, περιλαμβάνουν τον τρεχούμενο λογαριασμό μισθοδοσίας «Extra», που απευθύνεται ειδικά σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. O λογαριασμός εξασφαλίζει για το υπόλοιπο του 2005 και για όλο το 2006, υψηλό επιτόκιο 5% στα πρώτα 5.000 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό αποδίδει τη μεγαλύτερη κλίμακα του ταμιευτηρίου, που ενδεικτικά διαμορφώνεται στο 1,80%. O λογαριασμός πρσφέρει τη δυνατότητα προκαταβολής μισθών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς και ειδικά προνομιακούς όρους κατά τη χορήγηση δανείων και πιστωτικών καρτών. Εναλλακτικά, οι λογαριασμοί «Notice» συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα ενός ταμιευτηρίου και μιας προθεσμιακής κατάθεσης, αφού πρόκειται για καταθέσεις υπό προειδοποίηση λίγων ημερών, που επιτρέπουν παράλληλα κατάθεση ανά πάσα στιγμή και φέρουν επιτόκια έως 2,60%, το οποίο ισχύει για όλο το υπόλοιπο του λογαριασμού. O «Λογαριασμός Εισοδήματος 6M» σε ευρώ είναι μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 6 μηνών, με μηνιαία απόδοση τόκων και ετήσιο επιτόκιο 2,6% και στα πλεονεκτήματά του είναι η δυνατότητα είσπραξης των τόκων κάθε μήνα. O λογαριασμός εισοδήματος «Advance», που διατίθεται σε ευρώ και συνάλλαγμα, με σημερινό επιτόκιο 2,65%, προκαταβάλλει όλους τους τόκους για το σύνολο της προθεσμίας κατά την έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης και δίνει τη δυνατότητα στον καταθέτη να καλύψει κάποια έκτακτη ανάγκη του χωρίς να μειώσει το αρχικό κεφάλαιο ή να καταφύγει σε δανειοδότηση.

CΙtibank H CItibank προτείνει τα καταθετικά προϊόντα «CitiSmart», που διατίθεται με εξάμηνη ή ετήσια διάρκεια και εξασφαλίζει εγγύηση του κεφαλαίου σε συνδυασμό και με τη δυνατότητα αποκόμισης μιας ελκυστικής απόδοσης λόγω της συμμετοχής του σε διεθνείς αγορές, όπως το ευρωπαϊκό, αμερικανικό και ιαπωνικό χρηματιστήριο ή την αγορά συναλλάγματος. Εναλλακτικά προτείνεται επίσης το καταθετικό προϊόν «CitiEasy» με επιτόκιο 2,5% για ποσά από 500 έως και 10.000 ευρώ και με την προϋπόθεση ότι ο καταθέτης είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας της CItibank.

HSBC H HSBC προτείνει την τοποθέτηση μέρους του κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση με καθαρή απόδοση 1,75% έως 1,8% (μετά από φόρο), ενός τμήματος σε αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων με ετησιοποιημένη απόδοση έως 2%, ενώ μέρος της επένδυσης μπορεί να τοποθετηθεί σε προθεσμιακές καταθέσεις εγγυημένου κεφαλαίου, που ενδεχομένως μπορούν να συνοδεύονται με ελάχιστη εγγυημένη απόδοση.

Τράπεζα Αττικής H Τράπεζα Αττικής προτείνει για κεφάλαιο 30.000 ευρώ την τοποθέτησή του στο καταθετικό προϊόν «Multi Profit 80-20/12μηνης και 2μηνης προθεσμιακής κατάθεσης», που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και ικανοποιητική ρευστότητα. Το σχετικό προϊόν αποτελεί συνδυασμό δύο προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς το 20% του κεφαλαίου τοποθετείται σε δεσμευμένη προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 2 μηνών με επιτόκιο 4,30%, ενώ το υπόλοιπο 80% του κεφαλαίου τοποθετείται σε δεσμευμένη προθεσμιακή κατάθεση 12 μηνών με επιτόκιο 2,65%. Το προϊόν εξασφαλίζει στον καταθέτη μηδενικό επενδυτικό ρίσκο, υψηλό επιτόκιο και βραχυπρόθεσμη ρευστότητα που προσφέρεται για το ένα τμήμα του κεφαλαίου του, με ταυτόχρονη επένδυση του υπολοίπου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα με ελκυστικό επιτόκιο.

Αspis Bank H Aspis Bank προτείνει το επενδυτικό προϊόν «Aspis Open Income», που ανήκει στην κατηγορία των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου και εισοδήματος και η καινοτομία του αφορά τη δυνατότητα που παρέχει στον πελάτη, να επενδύει το κεφάλαιό του σήμερα και να αποφασίζει αργότερα για το χρονικό διάστημα που θέλει να δεσμεύσει το κεφάλαιό του, χωρίς να επιβαρύνεται με κόστος. Τυπικά, ο επενδυτής καταθέτει ένα κεφάλαιο 30.000 ευρώ για 1 έτος με συνολικό επιτόκιο 2,70% και οι προσυμφωνημένοι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα στο λογαριασμό του με μηνιαία επιτόκια που ξεκινούν από 2,10% από τον 1ο μήνα και μέχρι τον 5ο μήνα και κλιμακώνονται μέχρι και το 4,60% το 12ο μήνα. O επενδυτής έχει δικαίωμα στο τέλος κάθε μήνα να διακόψει την κατάθεση, παίρνοντας τους συμφωνημένους τόκους, χωρίς καμία ποινή. Το προϊόν προσφέρεται για καταθέσεις 1 έως και 5 ετών σε ευρώ και δολάρια, ενώ ο πελάτης επιλέγει την περίοδο εκτοκισμού για 1, 3, 6 ή 12 μήνες.

Εγνατία Τράπεζα H Εγνατία Τράπεζα προτείνει για τον καταθέτη που επιθυμεί προστασία του κεφαλαίου του και μεγιστοποίηση της απόδοσής του, την τοποθέτηση σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων και ομολογιακά εσωτερικού και εξωτερικού της Εγνατίας ΑΕΔΑΚ και του διεθνούς οίκου Invesco, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες στην αγορά ομολόγων αλλά και αυτών που συνδέονται με τον πληθωρισμό «Euro Infation Linked Bonds». Εναλλακτικά προτείνεται το αμοιβαίο κεφάλαιο «Invesco», με προστασία 90% του κεφαλαίου και δυνατότητα αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά ομολόγων και μετοχών διεθνώς, καθώς και η τοποθέτηση στις εκδόσεις των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου ή και επιτοκίου διάρκειας 6 μηνών ή 1 έτους, που διατίθενται από την τράπεζα.

Λαϊκή Τράπεζα H Λαϊκή Τράπεζα προτείνει την κατάθεση του κεφαλαίου στο λογαριασμό «Νέο Notice Account», που προϋποθέτει 35νθήμερη γραπτή προειδοποίηση πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ανάληψης και τοκίζεται από το πρώτο ευρώ, με επιτόκιο από 2,30% έως 2,7%, ενώ οι τόκοι αποδίδονται σε μηνιαία βάση. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση στην προθεσμιακή κατάθεση «Laiki 4 plus» διάρκειας 4 μηνών σε ευρώ, με κλιμακούμενο και αυξανόμενο κάθε μήνα επιτόκιο, από 1,75% έως και 4,50% κατά τον τελευταίο μήνα της κατάθεσης. O εκτοκισμός είναι μηνιαίος, με ανατοκισμό των δεδουλευμένων τόκων κάθε περιόδου και προσφέρεται για ποσά από 15.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ολικής ανάληψης πριν την λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ποινή. Αντίστοιχα η προθεσμιακή κατάθεση «Laiki 6 Plus» είναι διάρκειας 6 μηνών σε ευρώ ή ξένο νόμισμα με κλιμακούμενο επιτόκιο από 1,50% και μέχρι 4,25% για καταθέσεις σε ευρώ τον τελευταίο μήνα της κατάθεσης. Τέλος, η προθεσμιακή κατάθεση «Laiki x 13» είναι διάρκειας 12 μηνών σε ευρώ ή ξένο νόμισμα με μηνιαία απόδοση των τόκων και επιπλέον την καταβολή του 13ου τόκου στη λήξη της κατάθεσης και υπό τον όρο ότι η κατάθεση δεν θα ρευστοποιηθεί πρόωρα. Το αρχικό ποσό επένδυσης για καταθέσεις σε ευρώ ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και ενδεικτικά για καταθέσεις μέχρι 50.000 ευρώ η συνολική ετήσια απόδοση φθάνει το 1,90%.

Ελληνική Τράπεζα H Ελληνική Τράπεζα μέσω του λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης «Ελληνική Notice Account», εξασφαλίζει απόδοση 2,05% για ποσά από 3.000 έως 30.000 ευρώ και εξαμηνιαία καταβολή των τόκων. H κατάθεση συνοδεύεται με τη δυνατότητα για συχνές αναλήψεις με έγγραφη προειδοποίηση 35 ημερών, χωρίς επιβάρυνση, ενώ σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προειδοποίηση ή γίνει ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από αυτό της προειδοποίησης, υπάρχει κόστος 0,50% επί του ποσού της ανάληψης.

ΡroΒank H ετήσια προθεσμιακή κατάθεση της ProBank προσφέρει απόδοση 2,40%, ενώ ο λογαριασμός απλού ταμιευτηρίου, προσφέρει ονομαστικό επιτόκιο 1,50% με εκτοκισμό του ποσού ανά εξάμηνο.

FΒΒ H FBB προτείνει την τοποθέτηση μέρος του κεφαλαίου ίσου με 10.000 ευρώ στο επενδυτικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου «Greek Equity Range Accrual», διάρκειας 3 μηνών και συνδεδεμένου με το δείκτη FTSE/ASE 20 που ενσωματώνει δυνητική ετησιοποιημένη απόδοση έως 7% ανάλογα με το αν η τιμή του δείκτη στις 16 Δεκεμβρίου είναι ίδια με αυτή στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση μειώνεται ανάλογα και η απόδοση. Το υπόλοιπο των 20.000 ευρώ από το συνολικό κεφάλαιο προτείνεται να διατεθεί σε 6μηνη προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,90%, ενώ εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα της τοποθέτησης του συνολικού κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση ενός έτους με επιτόκιο 2,20% και δυνατότητα απόδοσης των τόκων κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο.