ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολη η Ελλάδα, ένα μεγάλο «ευρυζωνικό χωριό»

Εκατοντάδες χιλιόμετρα οπτικών ινών θα αρχίσουν να τοποθετούνται σε περισσότερους από 65 δήμους της χώρας από τις αρχές του 2006, με στόχο τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικότητας, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ταχεία και μόνιμη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. H κυβέρνηση επιδιώκει, μέσω της κατασκευής μητροπολιτικών δικτύων στην περιφέρεια, τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όσο και περιεχομένου προς τους πολίτες, η οποία θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο.

Ανταγωνισμός

Ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Βασ. Ασημακόπουλος εκτιμά ότι η ανάπτυξη συμπληρωματικών υποδομών, θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό. Το ευρύτερο σχέδιο της ειδικής γραμματείας για την ευρυζωνικότητα έχει στόχο να ενισχύσει τη χρήση (συνεπώς και τη διείσδυση) του Διαδικτύου με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο προς τους πολίτες, αλλά και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, όχι μόνο στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στα δίκτυα, θεωρείται το ισχυρότερο μέσο για την μείωση των τιμών, σε μια περίοδο που έχει «ανάψει» η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα.

Προϋπολογισμός 55 εκατ.

Εντός των ημερών υπογράφεται η χρηματοδότηση κατασκευής μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών σε 49 δήμους, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα ολοκληρώνεται η αξιολόγηση άλλων 20 προτάσεων, με το συνολικό προϋπολογισμό των έργων να προσεγγίζει τα 55 εκατ. ευρώ. Τα έργα υλοποιούνται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Τα μητροπολιτικά δίκτυα των 49 δήμων, που ήδη εντάχθηκαν, ξεπερνούν συνολικά σε μήκος τα 550 χιλιόμετρα οπτικής ίνας, ενώ με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συνολικό μήκος δικτύων θα ξεπεράσει τα 700 χιλιόμετρα.

Συνολικά, μέσω των δικτύων, θα διασυνδεθούν περισσότερα των 2.800 σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα.

Το κρίσιμο ζήτημα αφορά, βεβαίως, τη λειτουργία των συγκεκριμένων δικτύων, προκειμένου να μην «μαραζώσουν» εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος από τις τοπικές αρχές.

Στόχος είναι η αξιοποίησή τους, προκειμένου να λαμβάνουν υπηρεσίες οι πολίτες (από την κατάθεση ή λήψη δικαιολογητικών ή άλλες συναλλαγές, μέχρι την ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο). Γι’ αυτό το λόγο τέθηκε ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση κάθε τοπικού δικτύου η διασύνδεση τουλάχιστον 20 σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος. Από τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί προκύπτει ότι κατά μέσο όρο διασυνδέονται σε κάθε Δήμο περί τα 45 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφορίες, νοσοκομεία, τα κτίρια των Δήμων ή της Νομαρχίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, επιμελητήρια, Αστυνομία κ.λπ.

Μακροχρόνια ενοικίαση

Επιπλέον, ο σχεδιασμός των έργων προβλέπει τη διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης, που θα παράγει έσοδο για τη δημοτική αρχή με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και την περαιτέρω επέκταση των δικτύων. H ειδική γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας εξετάζει, μάλιστα, και τα περιθώρια εφαρμογής του νέου νόμου για τις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) στα μητροπολιτικά δίκτυα των δήμων.

Με βάση συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, πρόκειται αρχικώς να δημιουργηθεί ειδικό οργανωτικό σχήμα που θα αναλάβει την εκμετάλλευση των δικτύων μετά την κατασκευή τους. Για κάθε περιοχή θα εκπονηθεί ξεχωριστό επιχειρηματικό σχέδιο.

Ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση για πολίτες, υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Με τα έργα που προγραμματίζονται ενισχύεται σημαντικά η υποδομή για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες όπως:

– Ταχύτερη και φθηνότερη πρόσβαση στο Internet.

– Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το γραφείο.

– Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές από το σπίτι με την τράπεζα ή από τράπεζα με άλλη τράπεζα.

– Εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας, από κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

– Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

– Δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα και πρακτικά μηδενικό κόστος τόσο μεταξύ των διασυνδεόμενων δημόσιων φορέων όσο και για τους πολίτες, με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Ψηφιακή στρατηγική

Η κατασκευή των μητροπολιτικών δικτύων εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Στρατηγική, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση, θέτει ως βασική προϋπόθεση τη «Διασύνδεση» με τη χρήση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Στο ίδιο σχέδιο για την ενίσχυση των ευρυζωνικών υποδομών εντάσσεται και η αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT, για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε νησιά ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Αναπτύσσονται υποδομές δορυφορικών συστημάτων σύνδεσης και πρόσβασης για απομακρυσμένα δημόσια σημεία, όπως σχολεία, κέντρα υγείας, μονάδες ψυχαγωγίας στρατοπέδων κ.λπ. ώστε να είναι δυνατή η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αυτά (εικόνα, ήχος, δεδομένα).

Προωθείται, επίσης, η δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό, από ιδιωτικές επιχειρήσεις (Wireless Hotspots). Ηδη στην πρώτη φάση της δράσης αναπτύσσονται περισσότερα από 470 σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε σχεδόν 200 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα σημεία αναπτύσσονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της τουριστικής υποδομής της χώρας.

Σε μειονεκτικές περιοχές

Το πιο δύσκολο εγχείρημα αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής τοπικής πρόσβασης στην περιφέρεια της χώρας (εκτός Αττικής – Θεσσαλονίκης). Στόχος είναι η δημιουργία, με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε μειονεκτικές και λιγότερο ευνοημένες περιοχές, ώστε να καταστεί δυνατή η προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες, στις επιχειρήσεις καθώς και σε δημόσιους φορείς στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της χώρας με προσιτά τιμολόγια.

Η ειδική γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας προωθεί, επίσης, την ανάπτυξη «έξυπνων οικισμών» με αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Η δράση απευθύνεται σε επιλεγμένους, γεωγραφικά απομακρυσμένους δήμους ή κοινότητες, μέσω της υποβολής ολοκληρωμένων Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ενισχύει επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες τους, και τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Στόχος είναι τα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και περιεχομένου να ενισχύσουν κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία και κοινωνική μέριμνα, οι μεταφορές, η πληροφόρηση και ψυχαγωγία, το λιανικό εμπόριο κ.λπ. Οι προτεινόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη-καταναλωτή στους παραπάνω τομείς, ενώ ενδείκνυται η διαμόρφωση «πακέτων» υπηρεσιών (bundling of services) πρόσβασης και περιεχομένου, προσφέροντας συνδυαστικές λύσεις εφαρμογών.