ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: νέο μοντέλο ελέγχων με στόχο τη φοροδιαφυγή και τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Την αλλαγή του τρόπου διενέργειας των ελέγχων και γενικότερα της επικρατούσας αντίληψης περί ελέγχου του συνόλου των επιχειρήσεων συνέστησε κλιμάκιο του ΔΝΤ στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ουσιαστικά ζητήθηκε να περιορισθούν στο ελάχιστο οι τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις και, αντίθετα, να δοθεί έμφαση στους δειγματοληπτικούς ελέγχους με στόχο τη γρήγορη βεβαίωση των φόρων καθώς και την επικέντρωση των ελεγκτικών κέντρων σε μεγάλες υποθέσεις απάτης και φοροαποφυγής.

Παράλληλα, και εν όψει της τιτλοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στη συλλογή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε 17 με 18 δισ. ευρώ και είναι πολύ υψηλές – ως ποσοστό των ετήσιων φορολογικών εσόδων είναι 5 έως 8 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με το επίπεδο των χωρών του ΟΟΣΑ. Οι ανωτέρω συστάσεις των «ελεγκτών» του ΔΝΤ αναγκάζουν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να ενισχύσει άμεσα τα διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα με επιπλέον αρμοδιότητες αλλά και με δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται εντός του έτους σχετικός διαγωνισμός για την πρόσληψη περίπου 500 υπαλλήλων.

Πάντως και παρά τις αλλεπάλληλες συστάσεις του ΔΝΤ για τερματισμό των χαριστικών ρυθμίσεων και των δεκάδων δόσεων για την καταβολή των χρεών των φορολογουμένων, η κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσει την επέκταση της περαίωσης για περίπου 100.000 επιχειρήσεις. Ανέφεραν, μάλιστα, ότι οι χαριστικές ρυθμίσεις μπορεί να επιφέρουν βραχυχρόνια αύξηση των εσόδων, όμως μακροπρόθεσμα επιφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό μεγάλη απώλεια εσόδων, αφού συμβάλλουν στην αύξηση της φοροδιαφυγής και στη μείωση του ποσοστού συμμόρφωσης των φορολογουμένων.