ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγχος δανείων για προστασία των νοικοκυριών

Η απότομη άνοδος των καθυστερούμενων δανείων, καταναλωτικών κυρίως, προβληματίζει την Τράπεζα της Ελλάδος, ο διοικητής της οποίας, κ. Νίκος Γκαργκάνας, απευθύνει σχετικό προειδοποιητικό σήμα. Σε συνάντησή του με το προεδρείο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο διοικητής ανακοίνωσε ότι προωθεί αυστηρότερες προβλέψεις για τα καταναλωτικά δάνεια, ώστε οι τράπεζες να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη παροχή τους. Ανάλογη σύσταση περιλαμβάνεται και στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία, που επισημαίνει τους κινδύνους από την απότομη αύξηση των δανείων προς τα νοικοκυριά.

Παράλληλα η Τράπεζα της Ελλάδος εφιστά την προσοχή των τραπεζών στις προμήθειες και άλλα παράλληλα έσοδα, τα οποία επιβαρύνουν τους δανειολήπτες, με συνέπεια να μη γνωρίζουν με ακρίβεια το πραγματικό κόστος των δανείων τους. Μάλιστα σε μια προσπάθεια να διαθέτουν αντικειμενικά και συγκρίσιμα στοιχεία οι καταναλωτές, έγινε γνωστό ότι η κεντρική τράπεζα θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της στοιχεία για τα βασικά τραπεζικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εξήγησε ο κ. Γκαργκάνας στους προσκεκλημένους τραπεζίτες, έχει στόχο να βελτιώσει τη διαφάνεια των συναλλαγών και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος των κερδών των τραπεζών προέρχεται από τις «αφανείς» αυτές επιβαρύνσεις των συναλλασσομένων.