ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από κόσκινο τα νέα ενημερωτικά δελτία

Στις αυστηρότερες διατάξεις για τις δημόσιες εγγραφές, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ενημερωτικά δελτία, αλλά και στα νέα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, αναφέρθηκε χθες ο κ. Αλ. Πιλάβιος. Οπως είπε, με το νέο νομοσχέδιο η ευθύνη για την ακρίβεια του ενημερωτικού δελτίου επεκτείνεται στην εκδότρια εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, τους αναδόχους και τους συμβούλους της έκδοσης, αλλά και στους ορκωτούς ελεγκτές στην περίπτωση που υπάρχει αλλοίωση των οικονομικών καταστάσεων ή σε άλλα επιμέρους πρόσωπα. Τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα φτάνουν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ. Αν ο επενδυτής έχασε χρήματα από μια δημόσια εγγραφή, το νέο νομοσχέδιο τού παρέχει τη δυνατότητα να στραφεί εναντίον του συνόλου των προαναφερθέντων ακόμα και αν έχουν περάσει τρία χρόνια από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο τα σχετικά αδικήματα παραγράφονται σε μόλις 12 μήνες. Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη Βουλή, προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει ένα ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής στο X.A. σε διάστημα 20 ημερών από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το χρονικό διάστημα για την έγκριση του δελτίου περιορίζεται στις 10 ημέρες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, ότι μια εισηγμένη εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, χωρίς να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο, στην περίπτωση που εκδώσει νέες μετοχές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 10% των υφιστάμενων μετοχών και εφόσον καταργηθεί (με απόφαση της γενικής συνέλευσης) το δικαίωμα συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην εν λόγω αύξηση. O κ. Πιλάβιος υποστήριξε ότι το σχέδιο νόμου, με βάση και τις επιταγές της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, προβλέπει και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης μη εισηγμένων εταιρειών, σε μια περίοδο που δεν ευδοκιμούν οι νέες εισαγωγές στο X.A. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με τη συμμετοχή λιγότερων από 100 επενδυτών (θεσμικών ή άλλων). Μπορεί, επίσης, να βρει επενδυτές, οι οποίοι θα τοποθετήσουν στην αύξηση από τουλάχιστον 50.000 έκαστος.

Υπό επιτήρηση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα τίθενται υπό επιτήρηση οι μετοχές εταιρειών στις οποίες οι ορκωτοί ελεγκτές εκφράζουν αμφιβολίες για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων ή αδυναμία να ελέγξουν την ακρίβειά τους. O κ. Πιλάβιος δήλωσε χθες ότι στον νέο κανονισμό του X.A. θα προβλέπεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει ακόμα και την αναστολή διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων εταιρειών, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών.

Ο κ. Πιλάβιος υποστήριξε ότι η Επιτροπή προβληματίζεται από την αρνητική πορεία που καταγράφουν οι μετοχές εταιρειών που πραγματοποίησαν τους τελευταίους μήνες δημόσια εγγραφή. Για τον σκοπό αυτό εξετάζεται στο σύνολό του το πλαίσιο για τις νέες εισαγωγές. Ηδη έχει αποφασιστεί να ζητείται από τις υπό εισαγωγή εταιρείες λεπτομερέστερη πληροφόρηση για τα οικονομικά τους, στην περίπτωση που μεταξύ της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και της δημόσιας εγγραφής μεσολαβούν περισσότεροι από τρεις μήνες. Θα ζητούνται δηλαδή εκτιμήσεις για την πορεία των οικονομικών μεγεθών στο συγκεκριμένο τρίμηνο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Επιστολές

Οσο για τις μετοχές που βρίσκονται εδώ και μήνες ή χρόνια υπό αναστολή, ο κ. Πιλάβιος δήλωσε ότι η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει σύντομα. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη στείλει επιστολές σε 24 εταιρείες (με μετοχές υπό αναστολή) και τους ζητεί να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς (για παράδειγμα, αν δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για δύο συνεχή τρίμηνα). Εχει δώσει προθεσμία ενός μηνός και όσες δεν συμμορφωθούν θα διαγραφούν από τον πίνακα του Χρηματιστηρίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποστήριξε ότι τον επόμενο μήνα θα υποβληθεί το πέμπτο κατά σειρά νομοσχέδιο για τη χρηματαγορά, το οποίο αφορά τις εξαγορές και τις δημόσιες προσφορές εισηγμένων εταιρειών. Εκκρεμεί, ακόμα, η ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών για τη διαφάνεια και για τις επενδυτικές υπηρεσίες.