ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα

Το μεταναστευτικό ρεύμα στην Ελλάδα την περίοδο 1990 – 2005 ωφέλησε την ανάπτυξη της οικονομίας, βελτίωσε τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, αλλά ο πληθυσμός της χώρας θα μειώνεται μετά το 2030. Τις επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού, επισημαίνει μελέτη της Αlpha Bank, σύμφωνα με την οποία, η βιωσιμότητα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον, αλλά και πολλών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, θα εξαρτηθεί και από τον ρυθμό εισροής ξένων μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας, οι οποίοι σήμερα υπολογίζονται σε 1,1 εκατ. άτομα.