ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 6,6% του ΑΕΠ το έλλειμμα του 2004, σύμφωνα με τη Eurostat

Σε περίπου 6,6% του ΑΕΠ ανήλθε το έλλειμμα της Ελλάδας το 2004, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όμως σημειώνει ότι η διερεύνηση του ακριβούς μεγέθους συνεχίζεται, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα «διευκρίνιση» των κανόνων που διέπουν τις τιτλοποιήσεις μελλοντικών εσόδων από τα κράτη-μέλη.

Συγκεκριμένα, με την τακτική εξαμηνιαία ανακοίνωσή της για τα θεμελιώδη δημοσιονομικά μεγέθη των κρατών-μελών, η στατιστική υπηρεσία της Επιτροπής, Eurostat, υπολογίζει το ύψος του ελλείμματος χώρας το 2004 σε 6,6% έναντι 6,1% όπως το υπολόγιζε τον περασμένο Μάρτιο. Ελλειμμα, σημειώνεται, εμφανίζουν πλέον εννέα από τα 12 κράτη-μέλη της Ζώνης Ευρώ. Μετά την Ελλάδα, οι σοβαρότερες παραβάτιδες του Συμφώνου Σταθερότητας είναι τα δύο ιδρυτικά μέλη, η Γερμανία (3,7%) και η Γαλλία (3,6%). Το δε δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι φθάνει το 109,3% του ΑΕΠ, ποσοστό που παραμένει το υψηλότερο στν Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ ακολουθούν η Ιταλία με 106,5% και το Βέλγιο με 95,7%.

Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, αυτή η επιδείνωση της εικόνας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, από 6,1% το Μάρτιο σε 6,6% τώρα, πηγάζει από τις διορθώσεις και διευκρινίσεις που έχει από μήνες αναγγείλει η Eurostat και οι οποίες, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, συνεχίζονται.

Τώρα οι έλεγχοι εστιάζονται σε τρεις τομείς, τη λεπτομερέστερη καταγραφή των πραγματικών εισροών κοινοτικών κονδυλίων, τις δαπάνες των νοσοκομείων και, τέλος, τις εκροές ή εισροές σε «άλλους λογαριασμούς».

Κατόπιν αυτών, όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομικών, Χοακίν Αλμούνια, το τελικό ύψος του ελλείμματος του 2004 μπορεί να είναι υψηλότερο ή, αντιστρόφως, χαμηλότερο από το ανακοινωθέν χθες 6,6% αν και εκτιμάται ότι σε κάθε περίπτωση η διαφορά δεν θα είναι μεγάλη. Τα τελικά στοιχεία, διευκρίνισε, θα γίνουν γνωστά τις προσεχείς εβδομάδες. Χαρακτήρισε μάλιστα όλα τα προαναφερθέντα «αποτέλεσμα της απογραφής που έγινε για να μπει μια τάξη στα δημοσιονομικά μεγέθη» της χώρας.

Συνολικά, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, το έλλειμμα (μετά τα όσα αποκάλυψε η απογραφή) διαμορφώνεται σε 6,1% το 2001, 4,9% το 2002, 5,7% το 2003 και 6,6% ή περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ το 2004. Σε ό,τι αφορά το χρέος, η σταδιακή κάμψη του, που ως επί το πλείστον οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, το έφερε από 114,4% του ΑΕΠ το 2001 σε 111,6% το 2002, 108,8% το 2003 και, τέλος, 109,3% το 2004.

Για δε την τιτλοποίηση των οφειλών προς το Δημόσιο, που είναι ένα από τα εργαλεία μείωσης του ελλείμματος, η Eurostat δηλώνει ότι έχει την πρόθεση να προχωρήσει «το συντομότερο δυνατόν» σε σειρά «διευκρινίσεων» ως προς τους κανόνες που διέπουν τέτοιες πράξεις, λόγω «προβλημάτων ερμηνείας» που έχουν προκύψει σε σειρά κρατών-μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά «την παροχή εγγυήσεων και τη μεταφορά κινδύνων και εισπράξεων» από το κράτος.