ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικοί έλεγχοι ουσίας σε όλη την αγορά

Αυστηρούς ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με στόχο την τόνωση των δημοσίων εσόδων αλλά και για να μεταδοθεί η εικόνα στις επιχειρήσεις και στα καταστήματα ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι υπαρκτός.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΥΠΕΕ για το τέταρτο τρίμηνο του έτους οι ελεγκτές, πέραν των ελέγχων διακίνησης, θα οργανώσουν στοχευμένους ελέγχους (εντός επιχειρήσεων) με αυστηρή επιλογή και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα πρόληψης και αποφυγής παραλείψεων εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων αλλά και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων σχεδιάζει τη διενέργεια ελέγχων σε 16.630 επιχειρήσεις, ενώ η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών τις επόμενες ημέρες θα εκδώσει αναλυτικές οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Στόχος αυτών των ελέγχων είναι η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και η απόδοση επιρριπτόμενων και παρακρατούμενων εμμέσων φόρων και κυρίως του ΦΠΑ. Στις σχετικές οδηγίες επισημαίνεται η «αναγκαιότητα της ποιοτικής αναβάθμισης των ελέγχων με την πραγματοΙοίηση ουσιαστικών ελεγκτικών επαληθεύσεων σε όλα τα αντικείμενα αρμοδιότητας της ΥΠΕΕ».