ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή νομοσχέδιο για την «Ευρωπαϊκή Εταιρεία»

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη θεσμοθέτηση και στη χώρα μας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Societas Europaea SE). Σκοπός της ευρωπαϊκής ρύθμισης με την οποία θεσμοθετείται η Ευρωπαϊκή Εταιρεία είναι η δημιουργία μιας νέας εταιρικής μορφής για να μπορέσουν επιχειρήσεις από διάφορα κράτη-μέλη να ενοποιήσουν το δυναμικό τους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δομών σε κοινοτικό επίπεδο.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε συνεργασία με εταιρεία ή εταιρείες άλλου ή άλλων κρατών-μελών σε κοινοτική κλίμακα, μη περιοριζόμενες στην ικανοποίηση καθαρά τοπικών αναγκών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία είναι κεφαλαιουχική κατά μετοχές εταιρεία, με ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ρύθμισης δεν θίγει τα υφιστάμενα δικαιώματα των εργαζομένων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική ούτε τις διατάξεις ή τη διοικητική πρακτική που έχουν σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα των θυγατρικών Ευρωπαϊκής Εταιρείας.