ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντισυνταγματική κρίθηκε η ρύθμιση για τα πανωτόκια

Αντισυνταγματική αλλά και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έκρινε με απόφασή του το Εφετείο Λάρισας τη διάταξη του Νόμου για τα πανωτόκια που ευνοεί τα πιστωτικά ιδρύματα και είναι σε βάρος των οφειλετών.

Το Εφετείο δικαίωσε εταιρεία της Λάρισας και με απόφασή του υποχρεώνει τράπεζα να επιστρέψει στην επιχείρηση ποσό 37.663 ευρώ συν τους τόκους ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται αναφορά και σε ρυθμίσεις των επίμαχων νόμων 2789/2000 και 2912/2001 για τα πανωτόκια, βάσει των οποίων οι οφειλές για τις οποίες εκδόθηκε διαταγή πληρωμής εξαιρούνται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και συνεπώς τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υποχρεούνται να επιστρέφουν τα επιπλέον καταβληθέντα χρήματα. H συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε από το Εφετείο Λάρισας αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ επισημαίνεται ότι έφεση στην πρωτόδικη απόφαση είχε ασκήσει η Τράπεζα, καθώς και η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό είχε δικαιώσει την επιχείρηση.

Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πλέον τελεσιδικήσει, ενώ υπάρχουν αρκετές ανάλογες εκκρεμείς υποθέσεις.