ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποσύρονται από την αγορά ακατάλληλα σχολικά είδη

Αποσύρονται από την αγορά σχολικά είδη (γόμες), καθώς από ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι περιείχαν φθαλικό εστέρα σε συγκέντρωση ανώτερη του επιτρεπτού ορίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Θαν. Σκορδάς, πρόκειται για τη γόμα με την εμπορική ονομασία «Eraser Fun Shape Zhengda» που εισήχθη από την εταιρεία TOYTI ΓΚΕΙΜΣ ΕΠΕ και τη λευκή γόμα με εικόνα φράουλας και την ένδειξη LYRA 3464F που διατέθηκε στην αγορά από την εταιρεία Διακάκης AEBEE.