ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν κατά 1.171 ευρώ τα εισοδήματα των Ελλήνων το 2011 σε σχέση με το 2010

Κατά 1.171 ευρώ μειώθηκε το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Οι μεγάλοι χαμένοι ήταν οι κάτοικοι στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, του Νοτίου Αιγαίου, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Αττικής, ενώ στον αντίποδα βρέθηκε μία περιφέρεια (της Δυτικής Μακεδονίας) όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε ελαφρώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο σύνολο της χώρας μειώθηκε στα 18.747 ευρώ το 2011 από 19.918 ευρώ που ήταν το 2010 (πτώση 5,9%). Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις επιπτώσεις των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που υιοθετήθηκαν κατά το πρώτο ενάμισι έτος εφαρμογής του Μνημονίου, με αρμόδια στελέχη να αναμένουν περαιτέρω συρρίκνωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μέχρι σήμερα. Η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη πτώση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των πολιτών της ήταν τα Ιόνια Νησιά, όπου μέσα σε ένα χρόνο «χάθηκαν» 1.597 ευρώ ανά άτομο. Ακολούθησε η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με μείωση 1.550 ευρώ, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 1.430 ευρώ και η Αττική με 1.386 ευρώ. Συνολικά, από τις 13 περιφέρειες της χώρας, στις 9 οι απώλειες ήταν υψηλότερες των 1.000 ευρώ, ενώ αντίσταση κατάφερε να επιδείξει μόνο η Δυτική Μακεδονία στην οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 381 ευρώ.

Επίσης, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους περιφερειακούς λογαριασμούς προκύπτει ότι η πιο φτωχή περιφέρεια είναι η Ηπειρος με κατά κεφαλή ΑΕΠ 12.957 ευρώ το 2011 και έχοντας μειωθεί κατά 1.132 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Στον αντίποδα βρέθηκε η Αττική που παρά τη σημαντική μείωση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανήλθε το 2011 στα 25.224 ευρώ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά περιφέρεια, προκύπτει ότι το 2011 διαμορφώθηκε στα 183,1 δισ. ευρώ από 195,2 δισ. ευρώ. Η απώλεια ήταν της τάξης των 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,6 δισ. ευρώ χάθηκαν από την περιφέρεια της Αττικής και ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία με μείωση 1,7 δισ. ευρώ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι κλάδοι που προσφέρουν τα περισσότερα στην ελληνική οικονομία είναι η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και οι σχετικές δραστηριότητες με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, καθώς η ΑΠΑ των εν λόγω κλάδων ανήλθε το 2011 στα 37,4 δισ. ευρώ. Αμέσως μετά ήταν ο τομέας της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με 28,9 δισ. ευρώ, οι κλάδοι της μεταποίησης, ορυχείων, ενέργειας και νερού με 24,4 δισ. ευρώ.