ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς βρετανικές «σκιές» ο κοινοτικός Οργανισμός Ασφαλείας Δικτύων στο Ηράκλειο

Απερρίφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η αίτηση που είχε καταθέσει η Βρετανία για ακύρωση της απόφασης περί εγκατάστασης στο Ηράκλειο, του κοινοτικού Οργανισμού Ασφαλείας Δικτύων και Πληροφοριών, ο οποίος σημειώνεται, ήδη έχει εγκαινιασθεί και λειτουργεί κανονικά όμως τελούσε μέχρι χθες υπό τη σκιά της προσφυγής του Λονδίνου.

Η βρετανική αμφισβήτηση δεν αφορούσε τον ίδιο τον οργανισμό ή την έδρα του, αλλά τη μέθοδο που επελέγη για τη λήψη της απόφασης, με άλλα λόγια την επίκληση του περί εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών άρθρου 95 της Συνθήκης που επιτρέπει την κατά πλειοψηφία λήψη αποφάσεων, ενώ κανονικά οι έδρες των οργανισμών αποφασίζονται με ομοφωνία.

Σκοπός των Βρετανών ήταν να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον όμως το Δικαστήριο, αγνοώντας μάλιστα την εισήγηση της γενικής εισαγγελέως Ζουλιάν Κοκότ που δικαίωνε τους Βρετανούς, έκρινε ότι καλώς χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 95. Τούτο γιατί τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σχετίζονται άμεσα με τους στόχους της οδηγίας – πλαισίου και των ειδικών οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι ο οργανισμός έχει σαν αποστολή τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και στην «αυθεντικότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα» των πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω δικτύου. Τα συμπεράσματα που αντλεί από τις αναλύσεις του, ο οργανισμός οφείλει να μοιράζεται με τις κυβερνήσεις για τη λήψη μέτρων.