ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνα για τις τιμές φαρμάκων κτηνοτροφίας

Ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση της αγοράς που αφορά τα κτηνοτροφικά φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, συστάθηκε με κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρου Κοντού και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου. Υπηρεσιακοί παράγοντες και των δύο υπουργείων που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ομάδα θα διερευνήσουν το κόστος εισαγωγής των συγκεκριμένων φαρμάκων και θα συγκρίνουν τις τιμές που ισχύουν στην Ελλάδα σε σχέση με τις τιμές ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ώς τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν συντάξει σχετική έκθεση με τα πορίσματά τους.