ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν κατά 30% τα χρέη των νοικοκυριών

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται ο δανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών. Τον Φεβρουάριο, τα χρέη προς τις τράπεζες από στεγαστικά, καταναλωτικά και κάρτες ανήλθαν σε 71,3 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 30%. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τιτλοποιήσεις δανείων και καρτών άνω των τριών δισ. ευρώ. Ομως, ο ρυθμός αυτός της πιστωτικής επέκτασης έχει οδηγήσει περισσότερους από 60.000 δανειολήπτες να καθυστερούν πάνω από τρεις μήνες τις δόσεις των δανείων τους, συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Η ανοδική πορεία των δανείων ήταν αποτέλεσμα της αύξησης κατά 33,6% της στεγαστικής και κατά 28,3% της καταναλωτικής πίστης, τα συνολικά υπόλοιπα των οποίων ανήλθαν στο τέλος Φεβρουαρίου στα 47 δισ. ευρώ και στα 22,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η πραγματική εξέλιξη του δανεισμού μέσω πιστωτικών καρτών ήταν ανοδική κατά 7,1% και ο συνολικός δανεισμός μέσω του πλαστικού χρήματος ανήλθε σε 8,3 δισ. ευρώ.