ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένει ο στόχος του 2,6%

Για τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν ο κ. Αλογοσκούφης επισήμανε ότι καταγράφουν (με ρυθμούς συντηρητικούς αλλά σαφείς) τη μείωση του ελλείμματος το 2006. Η Κομισιόν εκτιμά για το 2006 ότι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 3%, ενώ ο στόχος του προϋπολογισμού είναι το 2,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Για το 2007 η Κομισιόν βλέπει το έλλειμμα στο 3,6%, σε αντιδιαστολή με το υπουργείο Οικονομίας που το προσδιορίζει στο 2,3%. Ο υπουργός Οικονομίας δικαιολόγησε την απόκλιση, λέγοντας ότι στις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις δεν έχουν ενσωματωθεί οι οικονομικές πολιτικές του 2007. Χαρακτηριστικά ο κ. Αλογοσκούφης σημείωσε: «Ειδικά για το 2007, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν λάβει καθόλου υπόψη στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους αυτού και βασίζονται σε μια εκτίμηση για το έλλειμμα του 2006, η οποία, σύμφωνα με τον ελληνικό προϋπολογισμό, μπορεί να χαρακτηριστεί συντηρητική έως απαισιόδοξη. Θα σας υπενθυμίσω απλώς ότι τον Νοέμβριο του 2005 η Επιτροπή προέβλεπε για το 2006 έλλειμμα 3,8% του ΑΕΠ, ενώ η σημερινή της πρόβλεψη για το έλλειμμα είναι ελαφρά κάτω από το 3%, με το στρογγύλεμα στο 3%.

Ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει να μειωθεί το έλλειμμα φέτος στο 2,6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, ώστε να έχουμε και την καλύτερη δυνατή βάση για τον προϋπολογισμό του 2007».