ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 71,3 δισ. ευρώ το χρέος των ελληνικών νοικοκυριών

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίστηκε στο τέλος Φεβρουαρίου η αύξηση του δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο στη στεγαστική όσο και στην καταναλωτική πίστη, εκτοξεύοντας το σύνολο του χρέους στα 71,3 δισ. ευρώ. Η ανοδική πορεία των δανείων είναι αποτέλεσμα τη αύξησης κατά 33,6% της στεγαστικής και κατά 28,3% της καταναλωτικής πίστης, τα συνολικά υπόλοιπα των οποίων ανήλθαν στο τέλος Φεβρουαρίου στα 47 δισ. ευρώ και στα 22,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για την εξέλιξη του δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών επιβεβαιώνουν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης και διαψεύδουν τις εκτιμήσεις για αρνητική επίδραση των φορολογικών μέτρων από την αρχή του χρόνου και ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της αγοράς των στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αγορά των ακινήτων έμεινε ανεπηρέαστη και από αρνητικό κλίμα που δημιουργεί η ανοδική τάση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ενδιαφέρον των ελληνικών νοικοκυριών για την αγορά στέγης, άγγιξε στο τέλος Φεβρουαρίου νέο ρεκόρ, φθάνοντας στα 47 δισ. ευρώ, εάν συνυπολογιστούν και τα τιτλοποιηθέντα δάνεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχη ήταν και η εξέλιξη της καταναλωτικής πίστης που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ αναπτύχθηκε με ρυθμούς 28,3%. Οπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, τη μεγαλύτερη ώθηση, που ξεπέρασε το 45%, είχαν τα καταναλωτικά δάνεια με δικαιολογητικά και τα προσωπικά δάνεια, τα συνολικά υπόλοιπα των οποίων διαμορφώθηκαν στα 14,2 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας δείχνουν υποχώρηση κατά 5,2% -στα 7,4 δισ. ευρώ- των υπολοίπων των δανείων μέσω πιστωτικών καρτών, μέγεθος ωστόσο που δεν περιλαμβάνει τις τιτλοποιήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 967,8 εκατ. ευρώ. Ετσι εάν στα υπόλοιπα των δανείων μέσω πιστωτικών καρτών αθροίσουμε και τα τιτλοποιηθέντα δάνεια, η πραγματική εξέλιξη του δανεισμού μέσω πιστωτικών καρτών είναι ανοδική κατά 7,1% και ο συνολικός δανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών, μέσω του πλαστικού χρήματος, ανέρχεται στα 8,3 δισ. ευρώ.

Η πορεία των επιτοκίων στα νέα δάνεια επηρεάστηκε από την άνοδο των επιτοκίων στην καταναλωτική πίστη που αυξήθηκαν κατά 0,29 μονάδες και το μέσο κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο έως ένα έτος αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε στο 8,06%, ενώ στο 8,72% από 8,48% διαμορφώθηκε το σταθερό επιτόκιο έως πέντε έτη..

Στον αντίποδα της εκρηκτικής πιστωτικής επέκτασης είναι ο ρυθμός αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, παρουσίασε τον μήνα Φεβρουάριο τάση μείωσης. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων διαμορφώθηκε στα 157 δισ. και ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε από το 14,5% του Ιανουαρίου στο 13,8%. Τον κύριο όγκο αποτελούν οι καταθέσεις, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 155 δισ. ευρώ και ο ρυθμός αύξησης σημείωσε αποκλιμάκωση στο 15,6%, από το 17,1% του Ιανουαρίου.