ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «κόκκινο» 60.000 δανειολήπτες

Περισσότεροι από 60.000 δανειολήπτες καθυστερούν πάνω από τρεις μήνες να πληρώσουν τις δόσεις και χρωστούν συνολικά 3,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ποσοστό των καθυστερήσεων στα στεγαστικά δάνεια ανέρχεται σε 3,6% και αντιστοιχεί σε 1,62 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την καταναλωτική πίστη, το ποσοστό των καθυστερήσεων είναι υψηλότερο και ανέρχεται στο 7,8%, δηλαδή σε 1,68 δισ. ευρώ. Από στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, οι καθυστερήσεις αυτές προέρχονται από περίπου 60.000 δανειολήπτες.

Εάν σε αυτά τα χρέη προστεθούν οι καθυστερήσεις από πιστωτικές κάρτες, επιχειρηματικά δάνεια κ.λπ., τότε τα ποσά που βρίσκονται σε καθυστέρηση ξεπερνούν τα 4-5 δισ. ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής των δανείων τους.

Η εικόνα με την αύξηση των υπολοίπων στα διάφορα ήδη δανείων και των καθυστερήσεων θα ήταν ακόμα πιο ανησυχητική, εάν δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι τιτλοποιήσεις δανείων και καρτών άνω των 3 δισ. ευρώ, εάν δεν είχαν διαγραφεί δάνεια ύψους 1,4 δισ. ευρώ το 2005 και εάν δεν είχαν γίνει ρυθμίσεις δανείων, ιδιαίτερα στο τελευταία τρίμηνο πέρυσι. Σημειώνεται ότι ο δείκτης των καθυστερούμενων δανείων στην Ελλάδα είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρώπη. Το 2005 διαμορφώθηκε στο 6,3%, έναντι 3,6% που είναι ο μέσος όρος στις μεσαίου μεγέθους τράπεζες της Ευρωζώνης.