ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σάλος με τουριστικά ακίνητα

Αντιμέτωπη με περισσότερες από 500 δικαστικές διενέξεις βρίσκεται η διοίκηση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), η οποία αδυνατεί να εισπράξει ακόμα και τις οφειλές από επιχειρήσεις που έχουν μισθώσει κρατική περιουσία. Η ΕΤΑ έχει αναλάβει να αξιοποιήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, μέσω της παραχώρησής τους σε ιδιώτες επενδυτές. Οι διαγωνισμοί καθυστερούν, εν μέσω γραφειοκρατικών, πολεοδομικών και άλλων προβλημάτων. Αλλά και οι περίπου 15 συμβάσεις που υπεγράφησαν επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης αποδίδουν ελάχιστα στο Δημόσιο.