ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση εισοδημάτων αλλά και φόρων

Εισοδήματα ύψους 75 δισ. ευρώ δήλωσαν στην εφορία οι 5.507.897 φορολογούμενοι το 2005 (εισοδήματα 2004), αυξημένα κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυξημένος ήταν και ο φόρος που κατέβαλαν (13,5%), ενώ και ο αριθμός των φορολογουμένων αυξήθηκε κατά 5%.

Μισθωτοί

Το μέσο εισόδημα των μισθωτών ανήλθε το 2004 σε 15.700 ευρώ έναντι 14.660 ευρώ το 2003. Ο μέσος φόρος που κλήθηκαν να καταβάλουν στην εφορία ανήλθε σε 1.318 ευρώ έναντι 1.080 ευρώ που πλήρωσαν τον προηγούμενο χρόνο. Οι μισθωτοί υπάλληλοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής δήλωσαν τα υψηλότερα εισοδήματα, με αποτέλεσμα ο καταβληθείς μέσος φόρος (1.733 ευρώ) να είναι υψηλότερος σε σχέση με τους υπόλοιπους μισθωτούς.

Οι συνταξιούχοι δήλωσαν μέσο εισόδημα ύψους 12.200 ευρώ έναντι 11.369 ευρώ για τα εισοδήματα του 2003. O μέσος φόρος αυξήθηκε κατά 29%.

Οι 331.915 ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωσαν στην εφορία ποσό ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Αττικής πλήρωσαν μέσο φόρο ύψους 4.796 ευρώ, ενώ όσοι δραστηριοποιούνται για παράδειγμα στη Θεσσαλία κατέβαλαν στο Δημόσιο 2.183 ευρώ.

Αυξημένος κατά 5,1% ήταν ο μέσος φόρος που κατέβαλαν στην εφορία οι έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες. Συγκεκριμένα πλήρωσαν κατά μέσο όρο περί τα 1.940 ευρώ από 1.840 ευρώ για τα εισοδήματα που είχαν αποκτήσει το 2003.

Οι εισοδηματίες δήλωσαν λιγότερα εισοδήματα το 2005 (εισοδήματα 2004). Συγκεκριμένα το μέσο εισόδημα ανήλθε στα 4.500 ευρώ έναντι 5.330 ευρώ το 2003. Τα εισοδήματα της κατηγορίας αυτής μειώθηκαν κατά 15%, ενώ και ο φόρος τους μειώθηκ ε κατά 11,4%

Οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς, αν και παραδοσιακά καταβάλλουν τους χαμηλότερους φόρους, ωστόσο, το 2005 η φορολογική τους επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 29,5%.