ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε η εισαγωγή του Ταμιευτηρίου στο Χ.Α.

Το πράσινο φως για την εισαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη Σοφοκλέους έδωσε η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Χθες, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ενέκρινε την αίτηση του «Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» για την εισαγωγή των μετοχών του στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών στο Χ.Α. Στο μεταξύ, σήμερα, συνεδριάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να εγκρίνει και το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου 2006. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 63.995.291 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.