ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρές αυξήσεις πάνω από 10% στους σιδηροδρομικούς

Διετή σύμβαση που δίνει καθαρές αυξήσεις πάνω από 10% στους σιδηροδρομικούς υπέγραψαν χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), ο ΟΣΕ αλλά και οι δύο υπό σύσταση εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ (εκμετάλλευσης) και ΕΔΙΣΥ (υποδομής).

Πέραν του γεγονότος ότι το πραγματικό κόστος της διετούς σύμβασης υπερβαίνει κατά πολύ την κυβερνητική οδηγία (3+4%) αξίζει να επισημανθεί ότι με όρο που περιλαμβάνεται στις τελικές διατάξεις της ΕΣΣΕ 2006-2007 κατοχυρώνονται ως έχουν και οι τρεις κανονισμοί εργασίας (ΓΕΚΑΠ, ΚΔΑ, ΚΩΕΑΠ), οι οποίοι μάλιστα θα ισχύσουν και για τις νεοσύστατες εταιρείες, ενώ η ΠΟΣ θα καλύπτει με συμβάσεις όλες τις εταιρείες του ομίλου. Οι αυξήσεις που συμφωνήθηκε να δοθούν καλύπτουν όλα τα μισθολογικά κλιμάκια στα οποία από 1-1-2006 θα δοθούν 30 ευρώ ανά μήνα και από 1-7-2006 άλλα 10 ευρώ, ενώ νέα αύξηση κατά 45 ευρώ τον μήνα θα δοθεί από 1-1-2007.

Το παρελκόμενο αλλά σημαντικό μέρος των αυξήσεων που δεν φαίνονται προκύπτει από την αύξηση των 18 τουλάχιστον επιδομάτων που δίδονται στους 27 κλάδους εργαζομένων στον ΟΣΕ, καθώς αυτά υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού κάθε κλιμακίου (χρονοεπίδομα, οικογενειακό, πτυχίο, ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία κ.ά.). Αυξήσεις 8% προβλέπονται και στις δευτερεύουσες απολαβές κατά τη διετία 2006-2007 που θα καταβληθούν σε δύο ισότιμες δόσεις από 1-7-2006 και από 1-1-2007. Ενδιαφέρουσα είναι και η ρύθμιση για την καταβολή επιδόματος θέσης και ευθύνης 105 ευρώ τον μήνα από 1-7-2006 στο προσωπικό για το οποίο δεν έχει προβλεφθεί και το οποίο έχει συμπληρώσει 30 έτη υπηρεσίας ή 33 ασφαλιστικά έτη. Επίσης, σημαντικό για την ΠΟΣ είναι το ότι αυτή θα υπογράφει και θα διαπραγματεύεται τις ΕΣΣΕ τόσο με τον ΟΣΕ όσο και με τις ΕΔΙΣΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ «έκπτωση»  στις κυβερνητικές προθέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στον νόμο για τις ΔΕΚΟ, είναι το γεγονός ότι δεν ετέθη καν θέμα αλλαγής των κανονισμών εργασίας ή επαναξιολόγησης των δεκάδων επιδομάτων που χορηγούνται και μπορεί να δημιουργούν αγκυλώσεις ή να προσθέτουν αναίτια μισθολογική επιβάρυνση.

Τη διετή σύμβαση από την πλευρά του ΟΣΕ υπογράφουν ο πρόεδρος N. Μπαλτάς και ο διευθύνων σύμβουλος Δ. Χιόνης, για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η διευθύνουσα σύμβουλος Φ. Κουτρουμπά, για την ΕΔΙΣΥ ο διευθύνων σύμβουλος B. Μακαντάσης, ενώ εκ μέρους της ΠΟΣ ο πρόεδρος Επαμ. Κούκος και ο γενικός γραμματέας B. Νίτσιος.