ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προστασία με νόμο για πελάτες τραπεζών

Την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων καταθετών και δανειοληπτών επιδιώκει η κυβέρνηση, με νομοθετική ρύθμιση που είναι είναι έτοιμη και προωθείται στη Βουλή. Οι όροι που αφορούν τις καταθέσεις και τα δάνεια, το ύψος των προμηθειών και των εξόδων που επιβάλλονται, αλλά και η ουσιαστική ενημέρωση των συναλλασσομένων, θα βρίσκονται εφεξής στην πλήρη δικαιοδοσία της κεντρικής τράπεζας.

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Νίκος Γκαργκάνας, σε συνέντευξή του στην «Κ» της Κυριακής, αποκάλυψε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ασκεί έλεγχο σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των συναλλασσομένων με τις τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμη σχετική ρύθμιση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή με το πρώτο νομοσχέδιο αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στη ρύθμιση, που αποκαλύπτει σήμερα η «Κ», προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα ελέγχει:

– Τη διαφάνεια των συναλλαγών σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και τον τρόπο ενημέρωσης των πελατών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

– Τη μέθοδο υπολογισμού των επιτοκίων, τις συναλλαγές για τις οποίες εισπράττονται προμήθειες ή έξοδα, αλλά και το ύψος των εξόδων αυτών.

– Τους όρους και τις διαδικασίες έκδοσης και διακίνησης κάθε μέσου πληρωμής και κυρίως χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.

Με τη ρύθμιση συμφωνεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ αντιθέτως η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών επιδιώκει να την αποτρέψει.