ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτη σε ακρίβεια και γραφειοκρατία

Τα σκήπτρα της γραφειοκρατίας, αλλά και της ακρίβειας, μεταξύ των χωρών της E.E.-15 σε ό,τι αφορά την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας κρατάει σταθερά η Ελλάδα και φέτος. Επιπλέον, η χώρα μας εξακολουθεί να κατέχει τη χειρότερη θέση στην E.E.-15, τόσο στην ανεργία των νέων όσο και στη μακροχρόνια ανεργία.

Τα δύο βασικά αυτά συμπεράσματα περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη μελέτη για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων το έτος 2006, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ. H σχετική μελέτη καταρτίστηκε για πρώτη φορά το έτος 2004, με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Boston Consulting Group (BCG) και με στόχο αφ’ ενός την αποτύπωση και μέτρηση των κύριων ζητημάτων που επηρεάζουν τους τέσσερις βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας (επιχειρηματική υποδομή, φορολογικό πλαίσιο, αγορά εργασίας, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού) και αφ’ ετέρου τη διαμόρφωση 18 συγκεκριμένων προτάσεων που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η επικαιροποιημένη μελέτη του 2006 καταδεικνύει την πρόοδο που έχει γίνει στις επιχειρηματικές υποδομές, στην απελευθέρωση των αγορών, σε ιδιωτικοποιήσεις και ΔΕΚΟ, αν και το έλλειμμα επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τους διεθνείς δείκτες και από την πρόοδο επί συγκεκριμένων προτάσεων του ΣΕΒ, παραμένει σημαντικό.

Αναλυτικότερα, η μελέτη του ΣΕΒ και της BCG διαπιστώνει ότι «η Ελλάδα παραμένει η πιο ακριβή αλλά και η πιο γραφειοκρατική χώρα μεταξύ των χωρών της E.E.-15 για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας». Τα πρώτα βήματα για απλοποίηση των επενδυτικών διαδικασιών περιορίζονται στις επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης, ενώ η πρόοδος στο αίτημα για κωδικοποίηση της νομοθεσίας αφορά σε πρώτη φάση τα δημόσια έργα, σημειώνει η μελέτη και υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη κωδικοποίησης τόσο της εργασιακής όσο και της φορολογικής νομοθεσίας και των διαδικασιών αδειοδότησης.

Σε ό,τι αφορά το φορολογικό πλαίσιο, η μελέτη παρατηρεί ότι υπάρχει πρόοδος, σημειώνει ωστόσο ότι υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων που αφορούν επιχειρηματικές υποδομές και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. H σύγκλιση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων καταγράφεται ως πρόοδος. Αρνητική επιρροή εξακολουθούν να έχουν η αύξηση του χρόνου επιστροφής ΦΠΑ εξαγωγών και η αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων με αναδρομική ισχύ τρέχοντος έτους. Επισημαίνονται επίσης τα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής, παρά τα διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων.

Ως προς την αγορά εργασίας, θετικά βήματα, σύμφωνα με τη μελέτη, αποτελούν τόσο ο νόμος για περαιτέρω διεύρυνση της ευελιξίας της εργασίας όσο και ρυθμίσεις σχετικές με τη διεύρυνση των επιδοτήσεων του ύψους των εργοδοτικών εισφορών για όσες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν άνεργους νέους, άνεργες μητέρες και μακροχρόνια ανέργους. H Ελλάδα όμως εξακολουθεί να κατέχει τη χειρότερη θέση στην E.E.-15, τόσο στην ανεργία νέων όσο και στη μακροχρόνια ανεργία, επισημαίνει η μελέτη και υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης της πρότασης του ΣΕΒ για αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, αυτονομία του ΛΑΕΚ και εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.