ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη τα ελληνικά επιτόκια

Την έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά και τον υψηλό πληθωρισμό πληρώνουν οι συναλλασσόμενοι, καθώς η διαφορά επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων διευρύνεται στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια στην Ελλάδα είναι αποκαλυπτικά. Κατά το πρώτο τρίμηνο, το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και νέων καταναλωτικών δανείων έχει αυξηθεί στις 7,79 μονάδες, έναντι 7,55 μονάδων στις αρχές του έτους. Αντιθέτως, την ίδια περίοδο, η διαφορά επιτοκίων στην Ευρωζώνη, περιορίστηκε στις 5,52 μονάδες, έναντι 5,77 μονάδων.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες, σε ανοδική φάση επιτοκίων, αύξησαν τα επιτόκια καταθέσεων, αλλά εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού συγκράτησαν την άνοδο επιτοκίων χορηγήσεων. Απεναντίας, στην ελληνική τραπεζική αγορά, στις μεν καταθέσεις τα επιτόκια αυξάνονται με βραδείς ρυθμούς, ενώ στην περίπτωση των χορηγήσεων… τρέχουν. Ιδιαίτερα στα καταναλωτικά δάνεια, οι ελληνικές τράπεζες επιβάλλουν τα υψηλότερα επιτόκια στην Ευρωζώνη.