ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

300 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και διαχείριση σχολείων στη Β. Ελλάδα

Δεκάδες σχολικές αίθουσες στη Βόρεια Ελλάδα, το νέο συνεδριακό κέντρο στο Φάληρο, φυλακές και δικαστικά κτίρια του υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και αρκετά ανταποδοτικά έργα αποχέτευσης ή ύδρευσης για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αναμένεται να ενταχθούν στο νέο γύρο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Μετά το πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), ύψους 200 εκατ. ευρώ, που έχει ήδη εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, προετοιμάζεται ένα δεύτερο, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που αφορά την κατασκευή και διαχείριση σχολείων στη Βόρεια Ελλάδα.

Την προηγούμενη Πέμπτη, η Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται τα ακίνητα που κατασκευάστηκαν για τους Αγώνες, κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομίας την πρότασή της για ένταξη του έργου κατασκευής συνεδριακού κέντρου στο Φάληρο, με βάση το νόμο για τις Συμπράξεις. Το συνεδριακό κέντρο θα λειτουργήσει στο στάδιο του Ταε Κβο Ντο, ενώ το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση του έργου μέσω δύο διαγωνισμών: ο πρώτος θα αφορά την εταιρεία που θα μετασκευάσει το κλειστό γήπεδο, με δικά της έξοδα, και στη συνέχεια θα το εκμεταλλεύεται. Με το δεύτερο διαγωνισμό θα επιλεγεί ο όμιλος που διαθέτει εμπειρία για τη λειτουργία του συνεδριακού κέντρου.

Η γενική γραμματεία ΣΔΙΤ στο υπουργείο Οικονομίας έχει λάβει και αρκετές προτάσεις από ΟΤΑ, η πλειοψηφία των οποίων αφορά την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Κάποιοι δήμοι υπέβαλαν προτάσεις για την κατασκευή έργων υδροδότησης ή αποχέτευσης με τη μέθοδο ΣΔΙΤ όπου ο ανάδοχος θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου και στη συνέχεια θα έχει έσοδα από τους λογαριασμούς του νερού ή τα τέλη αποχέτευσης. Στο υπουργείο εξετάζουν προσεκτικά τις συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι πράγματι ανταποδοτικές (δηλαδή, δεν θα χρειαστεί στο τέλος η συνδρομή του προϋπολογισμού) και θεωρούν ότι σύντομα θα έχουν επιλέξει ορισμένες εξ αυτών.