ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις φτωχότερες περιφέρειες η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ανήλθε το 2003, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, όμως πίσω από αυτήν την επίδοση κρύβονται σημαντικές περιφερειακές ανισότητες, με τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας, τις Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, να υστερούν σημαντικά των υπολοίπων και κατά σχεδόν 50% της πλουσιότερης, που είναι η Στερεάς Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Στερεάς Ελλάδος που είναι και η μόνη ελληνική περιφέρεια που, με μονάδα υπολογισμού τις Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (που επιτρέπουν καλύτερη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου των διαφόρων χωρών), υπερβαίνει τον κοινοτικό μέσο όρο (115,7%), έφθασε το 2003 τα 20.131 ευρώ, ενώ στην Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιορίζεται σε 10.850, στη δε Δυτικής Ελλάδας σε 10.905. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι η Στερεάς Ελλάδος στατιστικά ωφελείται δυσανάλογα από τη βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων. Δεύτερη πλουσιότερη ελληνική περιφέρεια είναι, με 15.572 ευρώ (89,5%), η Νοτίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και τρίτη η Αττικής με 15.075 ή 86,7% του μέσου κοινοτικού όρου.

Η Ηπειρος βελτίωσε τη θέση της, φθάνοντας τα 11.553 ευρώ κατά κεφαλήν του πληθυσμού. Πάντως με την ένταξη στην κατάταξη του 2003 των νέων κρατών-μελών η Ηπειρος και γενικότερα οι περιφέρειες της Ελλάδας απηλλάγησαν από το άγος να μοιράζονται τις τελευταίες θέσεις της πανευρωπαϊκής κατάταξης με τις υπερπόντιες γαλλικές κτίσεις και ορισμένες από τις πλέον κατεστραμμένες περιφέρειες της ανατολικής Γερμανίας. Φυσικά σε επίπεδο Ζώνης Ευρώ ή «παλαιάς» Ε.Ε. των 15, η Ελλάδα επιστρέφει στις τελευταίες θέσεις.

Πανευρωπαϊκά, πλουσιότερη περιφέρεια αναδείχθηκε ως συνήθως το Λονδίνο, με 64.087 ευρώ. Ακολουθούν οι Βρυξέλλες με 53.251 ευρώ και 237,6% του μέσου όρου και το Λουξεμβούργο με 234%.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι 6 φτωχότερες περιφέρειες εντοπίζονται όλες στην Πολωνία, η δε φτωχότερη, η Λουμπέλσκι, φθάνει μόλις το 33%.