ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγχοι επιχειρήσεων από ηλεκτρονικούς «ράμπο»

Οπλισμένοι με φορητούς υπολογιστές, στους οποίους θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων (από τα πάγια μέχρι τα οικονομικά αποτελέσματα), θα είναι οι εφοριακοί υπάλληλοι προκειμένου να διεξάγουν ελέγχους.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια 1.848 φορητών υπολογιστών που θα χρησιμοποιούν οι ελεγκτές. Οι ηλεκτρονικοί «ράμπο» θα έχουν στο εξής έναν συγκεκριμένο αναλυτικό οδηγό που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομικών και στον οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα ελέγχονται. Στη συνέχεια, το σύνολο των πληροφοριών θα μηχανογραφείται στο σύστημα TAXIS, προκειμένου να γίνονται πιο εύκολα οι διασταυρώσεις στοιχείων και να μπορούν να ελέγχουν, ανά πάσα στιγμή, τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις, όπως και τον προορισμό τους. Στο υπουργείο Οικονομικών προειδοποιούν ότι οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί.