ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκράτηση των δημοσίων δαπανών ζητά ο Π. Δούκας

O έλεγχος όλων των δαπανών του προϋπολογισμού και ιδιαίτερα των επιχορηγούμενων φορέων τίθενται στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να τεθεί σε πτωτική τροχιά.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Π. Δούκας με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλους τους φορείς, τονίζει ότι θα πρέπει να συνταχθούν με τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα και το χρέος, να αξιοποιηθούν οι πόροι του Δημοσίου αποτελεσματικά, και να ενισχυθούν οι επενδύσεις.

Η περιστολή των δαπανών και δη των λειτουργικών είναι στις βασικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου και οι επιχορηγούμενοι φορείς καθώς και τα υπουργεία θα πρέπει να συντάξουν τους προϋπολογισμούς τους με γνώμονα τη δημοσιονομική βελτίωση της οικονομίας. Οσοι παραβλέψουν τις παραπάνω αρχές πιθανόν να μη χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό. Επίσης, στις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2007 τονίζεται ότι στόχος όλων των νομικών προσώπων πρέπει να είναι η κάλυψη των δαπανών τους από δικά τους έσοδα και δευτερευόντως από την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού.

Στις προτάσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2007 οι επιχορηγούμενοι φορείς και τα υπουργεία θα πρέπει να συμπεριλάβουν και τις προβλέψεις πιστώσεων για τα οικονομικά έτη 2008 και 2009. Οι προτάσεις κάθε δημόσιου φορέα θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο:

– Ενός αποτελεσματικού και εφαρμόσιμου προγράμματος δράσεων.

– Υλοποίησης στόχων με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

– Υπολογισμού λοιπών δαπανών -λειτουργικές, επιχορηγήσεις κ.λπ.- βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε φορέα.

Ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να είναι οι φορείς στις δαπάνες για υπερωρίες και μετακινήσεις. Οπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο, οι δαπάνες για μετακινήσεις και υπερωρίες παρουσιάζουν σημαντικό δημοσιονομικό ενδιαφέρον κυρίως λόγω της αυξητικής τους τάσης και των σημαντικών αποκλίσεων που εμφανίζονται κατ’ έτος μεταξύ αρχικών πιστώσεων και τελικών διαμορφώσεων πληρωμών.

Στο μέτωπο των καταναλωτικών δαπανών τονίζεται ότι στόχος είναι η συγκράτηση σε επίπεδα χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα για φέτος.

Το σχέδιο προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από ειδική αναλυτική έκθεση που θα περιγράφονται:

– Το έργο που εκτελείται από τον φορέα (μέσω του προϋπολογισμού του 2006)

– Οι στόχοι του προϋπολογισμού του 2007.

– H ανάδειξη των δραστηριοτήτων του φορέα, με ιδιαίτερη αναφορά στα νέα προγράμματα που προτείνονται στον προϋπολογισμό του 2007.