ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στη φαρέτρα των μικροεπενδυτών αλλά και των θεσμικών επενδυτών, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τραπεζικοί οργανισμοί ή τα επενδυτικά funds, υπάρχει ένα νέο όπλο το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται αρκούντως αποτελεσματικό. Ο λόγος για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΕΑΠ) ή τα Real Estate Investment Trust (REIT’s) όπως αποκαλούνται στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι Εταιρείες Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία αποτελούν επενδυτικούς οργανισμούς, συνήθως εισηγμένους σε χρηματιστήρια, που τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε ακίνητα εισοδήματος από όλο το φάσμα της αγοράς ακινήτων -γραφεία, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα, αποθηκευτικούς χώρους και βιομηχανικά κτίρια-, εξασφαλίζοντας την επιθυμητή διασπορά του χαρτοφυλακίου και την απαιτούμενη αντιστάθμιση κινδύνου που οφείλει να συνοδεύει κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.