ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναμόρφωση φορολογίας κεφαλαίου και ελέγχων

Νομοθετικές παρεμβάσεις στον τρόπο φορολόγησης των μερισμάτων και των ομολόγων, αλλά και ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, προωθεί η κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Οικονομικών Αν. Μπέζας δηλώνει στην «Κ» ότι η αναμόρφωση της φορολογίας κεφαλαίου θα συνοδευτεί από σοβαρές αλλαγές και στο καθεστώς που διέπει τις διαδικασίες διενέργειας των φορολογικών ελέγχων. Ο υφυπουργός σημειώνει ότι «με θεσμικά μέτρα μακράς πνοής, και όχι με ευκαιριακές ρυθμίσεις, με παρεμβάσεις καλά μελετημένες, απλές στη μορφή τους αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή. Η λιτή και καθαρή φορολογική νομοθεσία είναι η σύγχρονη απάντηση σε όσους φοροδιαφεύγουν, εκμεταλλευόμενοι την πολυνομία και την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος». Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση καταλόγων με εκπιπτόμενες δαπάνες ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.