ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος παρά την αύξηση των εξαγωγών

Αύξηση των εξαγωγών αλλά και νέα άνοδος των εισαγωγών κατεγράφη στην Ελλάδα τους δύο πρώτους μήνες του 2006, με τελικό αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας στα 5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες η στατιστική υπηρεσία της Ενωσης, Εurostat.

Συνολικά, οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου εντυπωσιακή αύξηση 24%, φθάνοντας σε αξία τα 2,4 δισ. ευρώ, από 1,9 δισ. στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 15%, περνώντας από τα 6,4 δισ. στα 7,3 δισ., με αποτέλεσμα το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου να ανέλθει σε 5 δισ. από 4,5 δισ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2005. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ελληνικές εξαγωγές παραμένουν σε αξία συγκρίσιμες μόνο με εκείνες ορισμένων από τα μικρότερα κράτη-μέλη, όπως η Σλοβενία (2,7 δισ.) ή το Λουξεμβούργο (2,9 δισ. ευρώ). Η Πορτογαλία είχε στο ίδιο διάστημα υπερδιπλάσιες εξαγωγές (5,2 δισ.), το δε Βέλγιο, η άλλη πληθυσμιακά συγκρίσιμη με την Ελλάδα χώρα, έφθασε τα 46,5 δισ.

Η πρώτη εξαγωγική δύναμη της Ενωσης, η Γερμανία, έφθασε τα 137 δισ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από το άθροισμα των εξαγωγών των δύο επομένων που είναι η Γαλλία (61,1 δισ.) και η Ολλανδία (56,1 δισ.)

Για τον Μάρτιο, το συνολικό εμπορικό έλλειμμα της Ενωσης έφθασε τα 12 δισ. ποσό διπλάσιο του αντίστοιχου περυσινού, ενώ η Ζώνη Ευρώ είχε πλεόνασμα μόλις 1,2 δισ., έναντι 4 δισ. πέρυσι, εξέλιξη που εν πολλοίς οφείλεται στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Αλλωστε συνεχίσθηκε, αλλά όχι με την ίδια ένταση, η αύξηση των εισαγωγών από τη Ρωσία (22,5 δισ. ή αύξηση 50%) και τη Νορβηγία (13,5 δισ. ή αύξηση 41%), ακριβώς λόγω των τιμών του πετρελαίου. Από την Κίνα, οι εισαγωγές της Ενωσης των «25» κατέγραψαν αύξηση 32% για να φθάσουν σε αξία τα 29,5 δισ., με εξαγωγές προς τη χώρα αυτή αξίας 8,8 δισ. Προς δε την Τουρκία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26% φθάνοντας τα 6,7 δισ., ενώ οι εισαγωγές έφθασαν τα 5,7 δισ.