ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαύρη λίστα Τειρεσία και για τις επιχειρήσεις

Στο στόχαστρο του Τειρεσία μπαίνουν οι απάτες με πιστωτικές κάρτες που πραγματοποιούνται μέσω μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να υπάρξει καταστολή και πρόληψη του φαινομένου, που τείνει να λάβει διαστάσεις και στη χώρα μας. Η προσπάθεια πρόληψης θα έχει τη μορφή της δημιουργίας ενός νέου αρχείου, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλλονται από τις τράπεζες λόγω αντισυμβατικής ή παράνομης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες μέρες, η εταιρεία Τειρεσίας θα αποστείλει σε όλες τις επιχειρήσεις που αποδέχονται πιστωτικές κάρτες επιστολή, μέσω της οποίας θα ενημερώνει για τη δημιουργία του νέου αρχείου, ενώ η ενεργοποίησή του αναμένεται άμεσα, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα που θα υποδεχθεί τις σχετικές πληροφορίες είναι ήδη έτοιμο. Είναι προφανές ότι η καταγγελία της σύμβασης από μια τράπεζα και η καταχώριση της επιχείρησης σε μια βάση δεδομένων θα λειτουργήσει ως «μαύρη λίστα», αντίστοιχη με αυτήν που υπάρχει σήμερα για τα φυσικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τράπεζες για την αποδοχή πιστωτικών καρτών ξεπερνάει σήμερα τις 100.000 και διευρύνεται συνεχώς. Ως αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά που στοιχειοθετεί την καταγγελία της σύμβασης από την πλευρά των τραπεζών θεωρείται, π.χ., ο κατακερματισμός μιας συναλλαγής (split) σε πολλές μικρότερες, έτσι ώστε να λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τις τράπεζες, ενώ χαρακτηριστική περίπτωση απάτης είναι και η συστηματική αποδοχή παραχαραγμένων καρτών από συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διεύρυνση της χρήσης των πιστωτικών καρτών φέρνει στην επιφάνεια περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος ή ακόμη και εικονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων και δήθεν πελατών, ενώ μια νέα μορφή απάτης αποτελεί η παραποίηση των στοιχείων της συναλλαγής, με την απλή προσθήκη ενός μηδενικού.

Πηγές από τις τράπεζες επισημαίνουν το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί τουριστικό προορισμό και συνεπώς χώρα-αποδέκτη πιστωτικών καρτών. Το στοιχείο αυτό επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων και ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά των τραπεζών, που αναζητούν τρόπους για τον περιορισμό του φαινομένου της απάτης μέσω του πλαστικού χρήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις τράπεζες, το ύψος της απάτης μέσω πιστωτικών καρτών προσεγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως και έχει τάσεις γεωμετρικής ανόδου, ενώ ένα σημαντικό τμήμα της γίνεται και με τη συνδρομή των ίδιων των επιχειρήσεων. Η δημιουργία του νέου αρχείου παρακολούθησης της αντισυμβατικής συμπεριφοράς από την πλευρά των επιχειρήσεων στηρίζεται σε κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της απάτης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.