ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νανόπουλος: Η Ε.Ε. αποτυγχάνει εκεί που επιτυγχάνουν οι ΗΠΑ

Στις ακαμψίες και τα άλλα διαρθρωτικά προβλήματα που καθηλώνουν την οικονομία της Ευρώπης αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias, κ. Νικόλαος Νανόπουλος, μιλώντας στο Φόρουμ 2006 που οργανώνει ο ΟΟΣΑ με θέμα την Αναθέρμανση της Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Κατά την άποψή μας, τόνισε ο κ. Νανόπουλος, η Ευρώπη αποτυγχάνει ακριβώς εκεί που επιτυγχάνουν οι ΗΠΑ. Στην αναδιάρθρωση και τη μείωση της απασχόλησης σε κλάδους της βιομηχανίας που είναι ώριμοι ή εμφανίζουν περιορισμένες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους ή δυναμικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

«Χωρίς αναδιάταξη και αποτελεσματικότερο καταμερισμό των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων από τους λιγότερο στους περισσότερο παραγωγικούς κλάδους, δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί ισχυρός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας και επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Η Ευρώπη αντίθετα, δημιουργεί αναλογικά περισσότερες θέσεις εργασίας στους λιγότερο δυναμικούς και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας της» υπογράμμισε.

Ο κ. Νανόπουλος στάθηκε σε τρία μέτρα-κλειδιά για την τόνωση της ανάπτυξης. Το πρώτο είναι η αναδιάρθρωση του εξαιρετικά γραφειοκρατικού και μη παραγωγικού δημόσιου τομέα, που συνήθως προσφέρει χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες, χαρακτηρίζεται από ελάχιστη οικονομική πειθαρχία και διαφάνεια και εκτοπίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το δεύτερο μέτρο-κλειδί είναι η εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας.

Το τρίτο μέτρο-κλειδί είναι οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξαλειφθούν οι διαρθρωτικές δυσκαμψίες και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.