ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο επιδοτούμενες επιχειρήσεις

Σε ελεγκτικό κλοιό μπαίνουν εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έκαναν ορθή χρήση των διατάξεών του, τόσο σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ευεργετήματα όσο και τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις.

Ηδη έχουν αποσταλεί στους ελεγκτές κάθε περιφέρειας οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων καθώς και το πλήθος των επιχειρήσεων -ανά νομό- που έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων.

Οι ελεγκτές θα πρέπει, αφού εξετάσουν αρχικώς τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν, να διενεργήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους με προτεραιότητα σε αυτές που υπάρχουν στοιχεία ή υπόνοιες για φοροδιαφυγή. Παράλληλα, η διεύθυνση ειδικών υποθέσεων της ΥΠΕΕ έχει ήδη λάβει από το υπουργείο Οικονομίας τους σχετικούς καταλόγους των επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια και ελέγχει τις εταιρείες με τζίρο άνω των 9 εκατ. ευρώ.

Η εντολή από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι να διενεργηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης των επιδοτήσεων από τους ιδιοκτήτες των εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ΥΠΕΕ θα ελέγχουν σε πρώτη φάση τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν και οι οποίες τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις:

– Ανώνυμες βιομηχανικές

– Ανώνυμες εμπορικές με εισαγωγές – εξαγωγές

– Ανώνυμες εμπορικές χονδρικού εμπορίου

– Ανώνυμες εμπορικές με μεγάλο κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου.

Σημειώνεται ότι από ελέγχους που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως το 2005 αποκαλύφθηκαν δεκάδες εταιρείες που υφάρπαξαν στο ακέραιο τις επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου χωρίς να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και μη ανανεώνοντας τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Μόνο το 2005 εντοπίστηκαν 13 μεγάλες επιχειρήσεις, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί στον εισαγγελέα.

Οι έλεγχοι θα είναι σύντομοι, καθώς στις οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό περιγράφεται επ’ ακριβώς το είδος των ελεγκτικών επαληθεύσεων που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι φορολογικές αρχές.

Μεταξύ των επαληθεύσεων αυτών περιλαμβάνονται: ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τη χρηματοδοτική μίσθωση και την επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης, το κατά πόσον η επιχορήγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον επενδυτή και όχι από τρίτο πρόσωπο, η εμφάνιση των επιχορηγούμενων ποσών στο αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης και οι πάσης φύσεως υπερτιμολογήσεις είτε για την αγορά μηχανημάτων είτε πρώτων υλών.