ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιξε ο δρόμος για παραγωγή ρεύματος από ιδιώτες

Τον δρόμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη άνοιξε για τους ιδιώτες επενδυτές η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Χθες προκηρύχθηκε ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτικού κοιτάσματος στην περιοχή Βεύης του νομού Φλώρινας. Το κοίτασμα εκτιμάται πως μπορεί να στηρίξει μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 330 MW και στο σημείο αυτό εστιάζεται το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης της σχετικής προκήρυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες στη διαβούλευση συμμετείχαν, πέραν της ΔΕΗ, οι Ομιλοι Κοπελούζου και Μυτιληναίου, αλλά και τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου. H μίσθωση παρέχεται για 15 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης ανά πενταετία και μέχρι το κλείσιμο 50 ετών. Τα κριτήρια για την ανάδειξη πλειοδότη, αναφέρονται στο ύψος της εγγυημένης ετήσιας παραγωγής λιγνίτη μετά την πρώτη διετία, στο αναλογικό μίσθωμα, το ύψος των δαπανών για έρευνα και επιχειρηματικό σχέδιο των πρώτων πέντε ετών, το ύψος των επενδύσεων για εξοπλισμό εκμετάλλευσης την πρώτη πενταετία, τον αριθμό των θέσεων εργασίας και την προηγούμενη εμπειρία.

Ειδικότερα για τις θέσεις εργασίας, ο πλειοδότης υποχρεούται να προσλάβει κατά προτεραιότητα τους πρώην εργαζόμενους στη ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ και αμέσως μετά τους πρώην εργαζόμενους στο Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου. Μαζί με τις προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν και εγγυητικές επιστολές διετούς διάρκειας ύψους 2 εκατ. ευρώ, ενώ ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει το ελάχιστο εγγυημένο πάγιο μίσθωμα για κάθε έτος μίσθωσης.

Σε δήλωσή του με αφορμή τον διαγωνισμό ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου, που βρίσκεται εκτός παραγωγικής διαδικασίας από το 2000, και προέβλεψε τη δημιουργία περισσότερων από 150 θέσεις εργασίας συνολικά στη φάση της αποκατάστασης όσο και στη φάση της εξόρυξης. Ανακοίνωσε επίσης ότι για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ορυχείου θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 15-20 εκατ. ευρώ.