ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος

Ανοδικούς, αλλά βραδύτερους, ρυθμούς παρουσιάζει ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο εν λόγω δείκτης αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, κυρίως λόγω της βελτίωσης που σημειώθηκε στις υπηρεσίες. Αρνητική ήταν η συμβολή του κατασκευαστικού κυρίως τομέα και δευτερευόντως του Λιανικού Εμπορίου και του Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτών.

Στη βιομηχανία παρατηρείται σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης, ενώ στις κατασκευές σημειώθηκε ανακοπή της ανοδικής πορείας, ύστερα από τέσσερις μήνες, καθώς τον Απρίλιο διατυπώθηκαν δυσμενέστερες εκτιμήσεις και προβλέψεις, κυρίως λόγω αρνητικών εξελίξεων στις ιδιωτικές κατασκευές. Στο λιανικό εμπόριο παρατηρήθηκε διόγκωση των αποθεμάτων, γεγονός που μείωσε τον Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο.

Αντίθετα, στις υπηρεσίες σημειώθηκε σαφής άνοδος του Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών, που οφείλεται αφ’ ενός σε θετικότερες εκτιμήσεις για την κατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφ’ ετέρου σε βελτιωμένες εκτιμήσεις και προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης.

Στην Ε.Ε. των 25 σημειώθηκε τον ίδιο μήνα ισχυρή άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ενώ αισθητή άνοδος παρατηρήθηκε στην Ευρωζώνη στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες.

Απαισιοδοξία καταναλωτών

Νέα πτώση σημείωσε ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών. Ο εν λόγω δείκτης, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις των καταναλωτών για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, την οικονομική κατάστασή τους, την αποταμίευση και την ανεργία, μειώθηκε κατά 40 μονάδες τον Απρίλιο έναντι 38 τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η πτώση συνδέεται με δυσμενείς προβλέψεις για την πρόθεση προς αποταμίευση και την πορεία της ανεργίας.

Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών παρουσιάζουν οριακή βελτίωση, παραμένουν όμως έντονα αρνητικές. Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους προσεχείς 12 μήνες, αν και οριακά βελτιωμένες έναντι του Μαρτίου, παραμένουν έντονα απαισιόδοξες. Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες είναι δυσμενέστερες του προηγούμενου μήνα. Διευρύνεται το ποσοστό των καταναλωτών που διατυπώνουν δυσμενείς προσδοκίες για την πρόθεση προς αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες.