ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με περιουσία 25 δισ. ευρώ τα Ταμεία

Ξεπέρασε τα 25 δισ. ευρώ η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων. Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που επεξεργάστηκε ομάδα έργου του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το 74,83% του χαρτοφυλακίου των ταμείων έχει τοποθετηθεί σε τραπεζικές μετοχές. Στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έχουν επενδύσει 59 ασφαλιστικοί φορείς, ενώ το 91,95% του συνολικού ποσού των καταθέσεών τους είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στις 31.12.2004 οι καταθέσεις των φορέων ξεπερνούσαν τα 10,2 δισ. ευρώ, τα χρεόγραφα ανέρχονται σε 14,7 δισ. και η ακίνητη περιουσία αποτιμήθηκε στις 31.12.2004 στο ποσό των 697 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ταμεία έχουν εξαντλήσει το όριο του 23% για επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα. Επένδυση πέραν του 23% επιτρέπεται ύστερα από την έκδοση κοινής Απόφασης του υπουργού Απασχόλησης και του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.