ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομοσχέδιο για αγροτοτουρισμό

Στην τελική ευθεία για την κατάθεσή του στη Βουλή βρίσκεται το Νομοσχέδιο για τη σύσταση του Οργανισμού Ελληνικού Τουρισμού Υπαίθρου – Αγροτοτουρισμού τα βασικά σημεία του οποίου παρουσίασε, χθες, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά.

Η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Οργανισμός θα έχει την ευθύνη για τα εξής:

– Θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί προγράμματα προβολής των ήπιων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού της υπαίθρου της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

– Θα συνεργάζεται με τις οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Οργανισμούς του Δημοσίου για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής σύγχρονων μορφών τουρισμού της υπαίθρου και αγροτοτουριστικών προορισμών της χώρας.

– Θα εκπονεί και θα εισηγείται τις προδιαγραφές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις μορφές τουρισμού, να τις πιστοποιεί και να ασκεί και τον έλεγχο για την τήρηση των προδιαγραφών.

Επίσης, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της «Αγροτουριστικής» κυρία Μπριγκίττα Παπασταύρου, ανακοίνωσε τη λειτουργία της πρώτης ελληνικής «Πύλης» στο Διαδίκτυο για τον αγροτοτουρισμό – τουρισμό υπαίθρου. Οπως τόνισε η «Πύλη» περιλαμβάνει 3 ξεχωριστά sites:

– Το επενδυτικό site (www.ruralinvest.gr), το οποίο αποτελεί έναν εφαρμοσμένο οδηγό αγροτοτουριστικών επενδύσεων και περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για ένα μελλοντικό επενδυτή.

– Το ταξιδιωτικό site (www.agrotravel.gr), το οποίο περιέχει πάνω από 800 αγροτοτουριστικά καταλύματα, ξενώνες, επισκέψιμα αγροκτήματα, επιχειρήσεις παραδοσιακής εστίασης, δυνατότητες δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας, συνδυασμένα με χάρτες και χρήσιμες πληροφορίες για την κάθε περιοχή.

– Το εταιρικό site (www.agrotour.gr), το οποίο παρουσιάζει τις δραστηριότητες της Αγροτουριστικής.