ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις τράπεζες «ποντάρουν» τα ταμεία

Κυρίως με δύο τράπεζες είναι συνδεδεμένη η ύψους 24,9 δισ. ευρώ κινητή περιουσία των 81 ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικης Προστασίας. Το σύνολο της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης και της ακίνητης (696,9 εκατ. ευρώ) ανέρχεται στα 25,6 δισ. ευρώ. Τα αναλυτικά στοιχεία εμπεριέχονται σε ειδική έκδοση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδης.

Οι τράπεζες με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η κινητή περιουσία είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα. Στην κεντρική τράπεζα είναι κατατεθειμένο το 91,95% του συνολικού ποσού των καταθέσεων (10,2 δισ. ευρώ) που διαθέτουν οι ασφαλιστικοί φορείς ή το 99,95% του λογαριασμού διαθεσίμων.

Επίσης στη μετοχή της Εθνικής τράπεζας έχουν επενδύσει 59 ασφαλιστικοί φορείς. Διαθέτουν ποσοστό 17,56% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας (με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης καταγραφής στις 31.12.2004) και αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τα 58 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου η αξία των μετοχών ETE που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία αποτιμάται (στις 31.12.2004 με τιμή 24,28 ευρώ στο ποσό του 1,41 δισ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσοστά έχουν τα ταμεία προσωπικού της Εθνικής, το IKA, το T.N., το ETEAM, το ΤΣΑΥ, το TEBE, το ΤΕΑΔΥ και το ΤΣΜΕΔΕ. Στη μετοχή της ETE είναι τοποθετημένο το 54,08% του τραπεζικού χαρτοφυλακίου των ταμείων. Ακολουθεί η μετοχή της Εμπορικής Τράπεζας (19,41%), η Τράπεζα της Ελλάδος (9,17%), η ALPHA (6,41%) και η Τράπεζα Αττικής (6,03%).

Συνολικά σε τραπεζικούς τίτλους έχει τοποθετηθεί το 74,83% των μετοχών των ταμείων. Ακολουθούν οι τηλεπικοινωνίες (με 7,36%) και η ηλεκτρική ενέργεια (6,76%).

Πάντως και από την παρούσα ανάλυση των υπηρεσιών του υπουργείου Απασχόλησης προκύπτει ότι τα περισσότερα από τα μεγάλα ταμεία έχουν εξαντλήσει το επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία περιθώριο του 23%. Το όριο είναι αποτρεπτικό και για τα ασφαλιστικά ταμεία που θα ήθελαν να αυξήσουν το ποσοστό τους κατά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Συνεπώς, η εκ των υστέρων συζήτηση για την αύξηση της συμμετοχής των ταμείων στο κεφάλαιο της Τράπεζας, εν όψει της εξαγοράς της FinansBank, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ανατρέψει τα νομοθετικά εμπόδια.

Να σημειωθεί ότι η αναλυτική έκδοση με την καταγραφή της περιουσίας των ταμείων είναι έργο ομάδας εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του τέως υπουργού Απασχόλησης κ. Π. Παναγιωτόπουλου τον Μάρτιο του 2005. H ομάδα αποτελείται από επτά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Προστασίας με συντονιστή τον διευθυντή Οικονομικού κ. Μπόρα Γεώργιο.

Εντός του επόμενου τριμήνου θα εκδοθεί η επικαιροποίηση των στοιχείων, ενώ σε εξέλιξη είναι και μία άλλη σύνθετη διαδικασία, αυτή της κωδικοποίησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην οποία μετέχει και ο κ. Γ. Ψηλός.