ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πετρέλαιο εκτίναξε το έλλειμμα

Αύξηση 74% παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς ανήλθε σε 8 δισ. ευρώ, έναντι 4,6 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση του ελλείμματος έπαιξε η αυξημένη δαπάνη κατά 86% για καύσιμα. Οι εξαγωγές αγαθών στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 16%, ενώ κατά 29,3% αυξήθηκαν και οι εισαγωγές. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 35,4% και διαμορφώθηκε στα 9,13 δισεκατομμύρια ευρώ από 6,74 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφαιρουμένων των καυσίμων, το εμπορικό έλλειμμα καταγράφει αύξηση 19,3% και το απόλυτο ύψος του ανήλθε στα 6,02 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, θετικό ρόλο έπαιξε η μεγάλη αύξηση των άμεσων επενδύσεων που διαμορφώθηκαν σε 423 εκατ. ευρώ, έναντι 45 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καθαρή εισροή κεφαλαίων ύψους 566 εκατ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους.