ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπαιθρος, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία

Την κατανομή των αναθεωρημένων κονδυλίων του συνολικού ύψους 864,3 δισ. ευρώ κοινοτικού προϋπολογισμού της περιόδου 2007-2013 παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατάθεση από τα κράτη-μέλη συγκεκριμένων προγραμμάτων προς χρηματοδότηση από το 2007, μετά την αναμενόμενη έγκριση του σχεδίου από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις.

Οι προτάσεις που αφορά η χθεσινή απόφαση είναι συνολικά 31, εκ των οποίων οι 26 είναι νέες και οι 5 υφιστάμενες που έχουν αλλάξει, με τα μεγαλύτερα κονδύλια να απορροφούν τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου με 88,5 δισ. για την επταετία, η έρευνα με σχεδόν 55 δισ., τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με περίπου οκτώ δισεκατομμύρια. Υπενθυμίζεται ότι πέραν αυτών έχουν ήδη εγκριθεί θεμελιώδη κονδύλια όπως των διαρθρωτικών ταμείων (σχεδόν 278 δισ.), του Ταμείου Συνοχής που λαμβάνει 69,7 δισ. Υπενθυμίζεται πάντως ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση για επανεξέταση και αναμόρφωση του συνόλου του προϋπολογισμού το 2008-2009.

Ανάπτυξη υπαίθρου με 88,5 δισ.

Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη ανάπτυξη της υπαίθρου και τη σταδιακή εθελοντική αποσύνδεση παραγωγής επιδοτήσεων, που θα λάβουν ακριβώς 88.488,55 εκατ. ευρώ, αυτές έχουν σαν απώτερο στόχο τον απογαλακτισμό των αγροτών από τη θεσμοθετημένη ελεημοσύνη των επιδοτήσεων, καθώς, έστω και σε μικρό αρχικά βαθμό, τους υποχρεώνει για πρώτη φορά να λάβουν υπ’ όψιν τους και την αγορά, με άλλα λόγια το τι ακριβώς επιθυμούν οι καταναλωτές-πελάτες των προϊόντων τους. Παράλληλα δε, στο πλαίσιο της «ανάπτυξης της υπαίθρου» στόχος είναι να στηριχθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όπως ο λεγόμενος αγροτοτουρισμός που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αγροτική παραγωγή. Στα κονδύλια αυτά, θα πρέπει φυσικά να προστεθούν και οι ίδιες οι αγροτικές επιδοτήσεις που θα ανέλθουν για την περίοδο 2007-2013 σε 318,988 δισ.

55 δισ. για ανταγωνιστικότητα

Είναι πάντως ενδεικτικό ότι από τον ίδιο προϋπολογισμό, η καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της βιοποικιλότητας δεν λαμβάνει παρά δύο δισεκατομμύρια για την επταετία.

Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, που επρόκειτο να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος του νέου προϋπολογισμού, προικοδοτείται με σχεδόν 55 δισ. ευρώ, με την έμφαση να δίδεται σε τομείς έρευνας «που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και να αναδειχθούν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους η Ευρώπη θα αναζητήσει πρωτοποριακό ρόλο.

Τέλος, διπλάσια σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό θα είναι η χρηματοδότηση των μεγάλων ευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων (κυρίως στην κεντρική Ευρώπη) αν και η ίδια η κοινοτική συμμετοχή σε κάθε έργο περιορίζεται από 30% σε 20%, αν και προβλέπεται συγχρηματοδότηση και για διασυνοριακά έργα με τρίτες, μη κοινοτικές χώρες.